Schivelbusch; Paradiset, smaken och förnuftet

Njutningsmedlens historia
Wolfgang Schivelbusch har skrivit om njutningsmedlens (eller stimulantians)  historia med fokus på hur de kan ha bidragit till utvecklingen av den moderna människan och författaren ställer konkreta frågor som

–          Varför tyckte man om orientaliskt kryddade maträtter under medeltiden och varför upphörde detta på 1600-talet?
–          Varför dricker artistokraterna choklad under 1700-talet medan borgarna dricker kaffe?
–          Varför klassades opium och hasch som gift i slutet av 1800-talet då de tidigare hade varit fritt?

Svaren på frågorna är att kryddorna följde det uppvaknade intresset för utomeuropeiska länder och när man hittade sjövägen till Indien hittade man också Amerika. Kryddorna blir en sorts katalysator och lockar den gamla världen till den nya och kryddorna är inte längre världshandelns viktigaste varugrupp.
Kaffet blev hovet och aristokratins lyxkultur när det först kom till Europa. Man lät göra speciella kaffeserviser och utvecklade ritualer runt kaffedrickandet.  Kaffet var en nykter dryck och blev den moderna tidens dryck. Borgarna arbetade på kontor och man hade kaffehus som träffpunkt för sjöfart och där fanns försäkringsagenter, starten på försäkringsbolagen. Journalister fanns också på plats för att höra nyheter, författare hittade inspiration. Endast män fick besöka kaffehus men snart kom kaffe till hushållen så att även kvinnor och barn fick ta del av den ädla drycken. I England blev dock te den dominerande drycken från ca 1750, varför vet man ännu inte. Chokladen kom till Europa under 1500-talet och från Spanien till det franska hovet där det blev den europeiska aristokratins dryck.
Opium användes som lugnande och smärtstillande medel, ungefär som aspirin används idag. Hasch var ett alternativ till alkohol. Under 1800-talet upptäckte man dock att det fanns riktiga faror med narkotika, bl a det sjukliga beroendet de framkallade. Att lagstiftningen så småningom kom i Europa ungefär vid Första världskriget berodde på att Kina drogs med ett opieproblem och man enades om att vinna kontroll över den internationella droghandeln.

Kapitlen i boken handlar om kryddor, kaffe, choklad, tobak, öl, brännvin och rökning och tar också upp ritualer runt hur man drack eller rökte och var, d v s lokalens utformning.

Schivelbusch berör mycket historia, kulturhistoria, politik och ekonomi  och redovisar händelsekedjor och citerar diktare och äventyrare.  En blandning av målningar, boksidor, karikatyrer, reklambilder, modeteckningar och träsnitt illustrerar och lyfter hela texten. En mycket läsvärd  och rolig bok, en ren njutning. Boken utkom på ALBA 1982.
Christina Aili 2011-10-15