Anna Pavord: ”The Tulip”

Anna Pavord: ”The Tulip”
Bloomsbury, Great Britain, 2000

Anne Pavord har skrivit en bok om tulpanens fascinerande och spännande resa från det Osmanska riket till Västeuropa på 1500-talet och hur den därefter spridits till andra delar av världen. Pavord skriver att ”Its background is full of more mysteries, dramas, dilemmas, disasters and triumphs than any besotted aficionado could reasonably expect” och det stämmer! Tulpanens historia rymmer allt detta.

Tulpanen har förknippats med girighet och spekulation som kulminerade i ”The Tulipomania 1634-37 då vissa lökar kunde byta ägare i utbyte mot fabulösa summor,  t.ex. en fastighet i Amsterdams burgna kvarter eller andra svindlande betalnings-medel. Tulpanen gav upphov till en enorm finansbubbla som sprack, men vurmen för tulpaner levde dock kvar bland odlare som med hängivet intresse och oförtröttlig möda försökte förstå och få fram vissa egenskaper hos tulpanen. Under lång tid var strimmiga blomblad något mycket eftersträvansvärt, men det var först på 1920-talet som man upptäckte att dessa strimmor orsakades av ett virus.

Anne Pavord förklarar intresset för papegojtulpanen på följande sätt: ”The tulip’s natural ability to change its clothes, to produce flowers that are double rather than single, with petals that may be fringed or cut as well as smooth, flowers that are edged as well as plain, has been its chief fascination”.

Generellt kan nog intresset för tulpanen sammanfattas med just ordet ”fascination”: en ursprungligen ganska låg lökväxt med röd blomma som odlare under tidens gång har lyckats förvandla till längre och kraftigare växter med blommor i en mängd olika färger. Tulpanen har varit en populär och omtyckt växt i olika trädgårdssällskap, speciellt i England och Holland, och många fascinerade odlare, professionella som amatörer, har ägnat tid, kraft och experimentlusta i försök att förädla den.

Idag finns det drygt hundra olika arter med tusentals hybrider och sorter.  Sedan 1929 publicerar The Royal General Bulbgrowers´ Association i Holland regelbundet sitt International Register och i det finns mer än 5500 olika tulpaner upptagna. Anne Pavord har beskrivit tulpanens historia genom århundradena och det bidrar till att se på en av våra vanligaste snittblommor med ökat intresse just för dess spännande utveckling.

Birgitta Delorme 2011-12-11