Vita Sackvillle West (1892-1962)

Den engelska författarinnan Vita Sackville West växte upp på den stora och magnifika egendomen Knole House i Kent, en plats med en 500-årig historia, 365 rum, 11 hektar mark och egen hjortpark. Trots att hon var det enda barnet fick hon som kvinna inte ärva egendomen utan den gick till närmaste manlige arvinge.

Vita blev författarinna och skrev 13 romaner och en hel del poesi, bl. a The Land (1926) och The Garden, 1946; båda poetiska verken belönades med litterära utmärkelser. The Garden är ett mycket långt poem om trädgårdens fyra årstider. Vita Sackville West gifte sig med diplomaten Harold Nicolson, levde ett både intensivt socialt och okonventionellt liv, men är i trädgårdssammanhang alltid förknippad med den innovativa trädgården Sissinghurst Castle Garden.

Vita Sackville West hade ingen formell trädgårdsutbildning utan var helt självlärd. Hon drevs av sin passion och lärde sig det mesta erfarenhetsmässigt. Harold Nicolson och Vita Sackville West hade ett starkt trädgårdsintresse gemensamt och det tog sig form på Long Barn, det första gemensamma hemmet utanför London. Long Barn låg nära Sevenoaks i Kent och inköpes 1915. Där anlade de sin första trädgård. Harold drog upp de arkitektoniska riktlinjerna och Vita stod för val av växter och plantering. Vita hade en mycket bestämd uppfattning om hur hon ville utforma deras trädgård. Hon arbetade enligt sitt motto ”The more one gardens, the more one learns; And the more one learns, the more one realizes how little one knows. The most noteworthy thing about gardeners is that they are always optimistic, always enterprising and never satisfied. They always look forward to doing something better than they have ever done before.”

1930 köpte paret Sissinghurst Castle, en mycket förfallen egendom i Kent med pittoreska ruiner och ett gammalt torn av tegel. Där tillbringade paret de första tre åren med att röja bort all bråte som samlats under långa tider för att kunna förbereda de arbeten som var nödvändiga för den blivande trädgården.

Den trädgård som Vita Sackville West och Harald Nicolson skapade på Sissinghurst Castle lever fortfarande kvar och drar varje år stora skaror av besökare, litteraturvänner såväl som trädgårdsälskare. Sissinghurst Castle Garden består av nio olika trädgårdsrum, varav rosenträdgården och den vita trädgården, exempel på the ”one-coloured garden”, är de mest välkända.

Vita Sackville West hade tre grundprinciper för sitt trädgårdsarbete: den första var att om något kändes fel eller såg fel ut skulle det utan tvekan avlägsnas. Den andra var att inte alltför strängt sträva mot det perfekta: om en växt hade självsått sig i en rabatt kunde den få bli kvar. Vilda växter skulle kunna samsas med odlade växter utan att det ska kännas som ett misslyckande. “I like muddling things up; and if a herb looks nice in a border, then why not grow it there? Why not grow anything anywhere so long as it looks right where it is? That is, surely, the art of gardening”. Den tredje principen var att utforma trädgården enligt en arkitektonisk plan, en färgplan och en årstidsplan.

Även om Vita Sackville West till stor del var autodidakt inom trädgårdskonsten så drevs hon av sitt brinnande intresse och starka vilja att utforma sina idéer på eget sätt. Hon blev så småningom både trädgårdsjournalist och ”garden designer” och hade sin egen veckospalt i tidningen The Observer under åren 1946-1961. Artiklarna samlades senare och publicerades i bokform med titlar som ”In your garden”, ”More for your Garden”, ”Even more for your Garden” och ”In your Garden again”. Många års experimenterande gav erfarenheter som Vita Sackville West delade med sig i sina artiklar och böcker. De har blivit klassisk lektyr för trädgårdsälskare.

Under senare delen av sitt liv drog sig Vita Sackville West mer och mer undan. Hon gick helt upp i sitt trädgårdsarbete och skrivande; hon hade sitt bibliotek och skrivrum i tornet på Sissinghurst och till det hade endast hon själv tillträde. Säkert kunde hon vara tillfreds med den passion som skapat en av Englands mest kända och vackraste trädgårdar. ”For the last 40 years of my life I have broken my back, my fingernails and sometimes my heart, in the practical pursuit of my favourite occupation.”

1955 belönades Vita Sackville West med Veitch Memorial Medal i guld av Royal Horticultural Society. Denna årliga medalj tilldelas “persons of any nationality who have made an outstanding contribution to the advancement and improvement of the science and practice of horticulture”.

Birgitta Delorme, 2020.01.10