Maryhill. En trädgård i Lund

Lotte Möller, Bonniers 1994

Underrubriken till denna bok kunde varit ett dokument om en trädgård, eller minnesbok om en trädgård. Lottes Möllers föräldrar var i femtioårs- åldern när familjen flyttade till den gamla Kvarngården i Lund. Båda var mycket intresserade av trädgård och deras skapelse blev en av landets mest kända trädgårdar. Det inte så vanligt att man dokumenterar dessa kulturarv på det sätt Lotte har gjort i denna bok. Planritningen på bokens pärmars insidor är utförd av Annelise Bramnaes och ger en bra bild av helheten.

Flera trädgårdspersonligheter har intresserat sig för Maryhill, Sven-Ingvar Andersson och Sune Sundahl skrev redan 1966 om Maryhill i en artikel i Hem i Sverige. Karin Berglund är ytterligare en som skrivit om Maryhill och hon har även med den i sin bok “Lust och fägring”. Maryhill har också getts uppmärksamhet i minst två TV-serier, en av dansken Sören Ryge Petersen och i Karin Dunérs Längtans trädgårdar. Journalister, fotografer, trädgårdskunniga – många är de som uppmuntrade och stöttade Lotte under arbetet med boken. Boken är också en familjehistoria och Lotte nämner särskilt i förordet stödet från sin son Daniel Kallos som ofta besökte sina morföräldrar på Maryhill under sin uppväxt.

En av dansk trädgårdskonst mästare GN Brandt som gick bort 1945 pläderade för att trädgården skall stimulera till självständigt tänkande. Samme Brandt skrev redan 1927  ”-att trädgården skall vara en leksak” – , kanske inte något som hans samtida i branschen ansåg. Lottes föräldrar träffade troligen inte Brandt men det var enligt henne dock starkt influerade av honom.  Lottes mor var född i Danmark 1901 och hennes far föddes 1897 i Sverige av danska föräldrar. Båda Lottes föräldrar vars starkt präglade av sitt danska ursprung de behöll språket och danska traditioner och sin dansk identitet.

Bra struktur i kapitelindelningen
Boken börjar med en guidad tur, genom Bodils Have och Frans Trädgård, sen följer en bakgrundsbeskrivning i kapitlet Jönssons Maryhill och Möllers Maryhill. Växtkapitlet bär romantiska namn Vinterjasmin, myskmadra, höstanemon, sen följer ett kapitel om Träbänkar, enestängsel och månstenar, och slutligen kapitlen En annan tid och Epilog. Vackra foton, ofta helsidor, tagna av Lotte själv skapar en trolsk sagostämning. Planskissen på pärmarnas insida ger en tydlig bild av trädgårdsområdet som förutom sina gröna ytor också upptas av flera byggnader. Dessa ligger i en fyrkant och det är två bostadshus, två uthus, tvättstuga, förråd, redskapsbod och garage. Man kan inleda vandringen i trädgårdens woodland, gå igenom  rodhodendron och taxusskogen in i  ett halvdunkel. Sedan vidare till surjordsbrynet, buxbomsträdgården, bambuskogen, vidare förbi paviljongen och tujahäcken, förbi den stora boken, Prunus subhirtella-trädet och sedan komma fram till ängen, Maria Jönssons granskog och den lysande röda Napoleonbänken.

Lotte refererar till kända par som skapat och levt med sina trädgårdar både i Danmark och andra länder. Det mest kända exemplet är Sissinghurst i England skapat av Vita Sackville-West och hennes make Harold Nicholson. Lottes far berömde gärna sin  hustrus arbeten med trädgården ” Jag kallar den Bodils have” och han ansåg sig mera som en hjälpreda medan hustru Bodil var skaparen som sade ” jeg elsker havearbejdet”  .

Det nya Maryhill växer fram
En trädgård, ursprungligen en lantgård, ägdes fram till 1878-talet av Nils Hansson som sålde sin gård med kvarn till Nils Jönsson, ”Kungen på Kävlingevägen” . Han utvecklade gården och levde där fram till 1950 då familjen Möller köpte gården. Under Jönssons tid var trädgården utformad i s k tyska stilen med slingrande grusgångar och rundade rabatter. Den tyska stilen kom till Sverige med tyska trädgårdsmästare men ursprungligen kom även den från England där den kallades ” gardenesque”. Den var lanserad av John Claudius Loudon , en viktoriansk ledande trädgårdsauktoritet. När familjen Möller flyttade till gården 1951 var Möllevångskvarteret ett småfolksområde med verkstäder och flerfamiljsbostäder med utedass. Lotte var då tretton år och de äldre syskonen hade flyttat ut.

Familjen Möller lät vid övertagandet göra om planskissen och det uppdraget utfördes vid Eiler Graebes arkitektkontor . Trädgården var rätt förvuxen präglad av den tyska stilen med många träd.  Den nya trädgården skapades sedan rent praktiskt med hjälp av f d stadsträdgårdsmästaren i Malmö, Birger Myllenberg. Denne man hade en bred trädgårdsbakgrund och ett starkt socialt engagemang, han ansåg t ex att gräsmattorna skulle man få beträda , förbud  skulle inte finnas . Myllenberg hade gått på Beders Havebrugskole och praktiserat utomlands i både Danmark och Tyskland och  varit lärare vid Alnarp, innan han blev stadsträdgårdsmästare. Den största skillnaden i Myllenbergs plan var valet av växtmaterial. Han använde t ex rhododendron, formklippta barrträd, bambu och vildblommor i den trädgård han skapande. Den stilen kom att leva kvar och förvaltas i ett slags kontrast mellan frihet och fasthet med stor kärlek i trädgården Maryhill.

Förändringar i inställningen till en trädgård
I kapitlet En annan tid utvecklar Lotte sina föräldrars och föräldrarnas tankar efter en bok av John Asplund. Grunden var ett begreppspar inom sociologin som handlar om Gesellschaft ( samhälle ) mekaniska och affärsmässiga  och Gemeinschaft ( gemenskap)  som sammanhänger med människors delaktighet. Dessa tankar präglade både trädgården och familjens liv. I Epilogen filosoferar Lotte Möller över vad som hände sedan . Förr eller senare måste man lämna det man skapat och Lotte ansåg att hennes föräldrar inte haft någon avsikt att skapa ett monument över sig själva. Däremot har vi i Sverige inte riktigt någon bra modell för hur man tar till vara det som skapats i form av en  trädgårdsanläggning  . England har sin National Trust hur tänker vi i dessa frågor?

Lotte Möller avslutar  ” kanske är det mina föräldrars inställning till sin trädgård som är det som skall bevaras” . Boken om Maryhill är ett äreminne i sig.

Carita Wallman Larsson 2019 12 04