James Sowerby

James Sowerby levde mellan åren 1757 till 1822. Han är känd för sina upptäckter och sin stora produktion av vackra, vetenskapliga böcker om växter, svampar, djur, fossiler och mineraler. Upptäckterna var en stor del av den upplysningstid som England upplevde då.

Ett av hans tidigaste uppdrag var att illustrera en bok, Geranologia, skriven den franske botanikern Charles Louis L’Héritier de Brutelle i Paris (1746 – 1800).  Brutelle blev känd för sitt arbete med näveväxterna som indelade i tre släkter – Geranium, Pelargonium och Erodium. Verket publicerades 1792.  Sowerby blev uppmärksammad av William Curtis som ville ge ut en ny typ av publikation, ”British botany journal” och de första sex volymerna innehöll 56 illustrationer av Sowerby.

Några år senare påbörjade han det första av flera enorma projekt. ”English Botany” kom ut under 23 års tid, i 36 delar som innehöll 2.592 handkolorerade gravyrer, boken kallades ”Sowerby´s Botany”.

Nästa projekt var i samma storleksordning, ”The Mineral Conchology of Great Britain”, en katalog över ryggradslösa fossiler upphittade i England. Den publicerades under 34 år och där fanns 650 färglagda helsidor i fler än 7 volymer.

Han samlade många av de föremål han illustrerade, de visades upp, lånades ut och utgör en stor del av museisamlingar i Storbritannien idag. Något som väckte mycket intresse var meteoriten från Yorkshire som man såg och lyckades hitta år 1795. Det är den första registrerade engelska meteoriten.

Sowerby utvecklade en egen färgteori och skrev boken ” A botanical drawing-book, or an easy introduction to drawing flowers according to nature”. Han publicerade två nyskapande arbeten om mineralogi, ”The British Mineralogy” som ett supplement till ”The Exotic Mineralogy” som kom ut mellan åren 1804-1817 respektive 1811-1820.

Med sin noggranna beskrivning av objekten och de detaljerade illustrationerna ville han nå ut till en publik som var mycket intresserad av trädgård och naturalia i verk som var vackra och inte så högt prissatta som uppslagsverken.   De fantastiska handmålade gravyerna var mycket uppskattade av forskare i detta nya vetenskapsområde.

Han hade tre söner som assisterade honom bl a med boken om engelsk botanik och följde i hans fotspår med egna expeditioner och forskningsfynd.

Likheten mellan Sowerby och Carl von Linné (1707-1778) är slående även om de förmodligen aldrig träffades.

Christina Aili 2019-08-16