System och passion – Linné och drömmen om Naturens ordning

Helene Schmitz – Nils Uddenberg

Natur& Kultur, 2006

Oftast börjar väl en bok med en idé av en författare men System och passions idégivare är fotografen Helene Schmitz. Boken med dess foton är en nutida tolkning av Linnés dröm om naturens ordning. Nils Uddenberg  den andra partnern i boken är prisbelönt författare professor. Han låter oss följa Linné från ungdomsåren till världsberömd vetenskapsman och vägen går via den fascinerande växtsystematiken. En som också bidragit till denna unika bok genom botanisk fackkunskap är biologen Pia Östensson.

De nästan påträngande vackra närbilderna är ett signum för Helene Schmitz sätt att fotografera växter. Hon fångar Linnés passion för blommornas byggnad. Texternas roll är att försöka förklara hur Linné resonerade då han ordnar upp all världens växter enligt sitt sexualsystem. Till sin hjälp har teamet haft flera av de mest namnkunniga i ” botanikbranschen”.

Vidden av Linné känsla för sin uppgift finns i det citat om hur han ordnar skapelsen och det är taget ur hans Systema Naturae;   ” Jag såg den oändlige och allvetande och allsmäktige Guden på ryggen då han gick framtiden på och jag hisnade…… jag spårade efter hans Hans fotsteg i naturen….Jag såg hur alla djur underhölls av växterna och växterna av jorden, jorden av jordklotet, huru jordklotet välvdes natt och dag kring solen, som gav det liv, huru solen med planeter och fixstjärnor rullade liksom på sin axel  till ett obegripligt antal  och oändlig vidd, samt uppehölls i sitt tomma intet av den obegripliga första rörelsen alltings varelse, Öde, Natur och Försyn.”

Dåtidens naturforskare såg som sin uppgift att beskriva Universum som en projektion av Gud, de studerade detta med öppna ögon och kunde därigenom komma både det naturliga eller det gudomliga på spåren. För Linné med sin bakgrund och uppväxt i ett prästhem var detta något helt naturligt, han använde synonymer för skaparen Gud såsom creator, mästare, grundare, konstnär.

Linnés sexualsystem har 24 växtklasser och fotograf och författare följer dessa i sina beskrivningar med foton och texter. Rubrikerna i boken följer de latinet Monandria, Diandria, Triandria osv .

Fotona på helsidor har sina egna deviser ex i Monadria; En man i äktenskapet ståndare i en hermafroditisk blomma. Boken följer Linnés arbete och gärning inordnade i kapitel; Att ordna skapelsen, Ung man tänker på sex, Drömmen om den naturliga ordningen, Självhärskare i Floras imperium. Ja så här långt efteråt kan vi som läsare konstatera att Linné var en modig man och vi vet ju också att han stundtals mötte på motstånd men även beröm och framgång, en av vår världs mest kända svenskar!   I kapitlet Självhärskare i Floras imperium möter vi växterna pressade i  herbarier Det  ansågs att Linné hade lite väl bråttom när han pressade sina växter eller lät lärjungarna göra det. Men ändå ger de pressade växter en bild av hans noggrannhet och även på dessa pressade växte kan man utläsa och räkna så väl ståndare som pistiller. Linné granskade sina pressade växter med ett slags enkelt mikroskop. Det sägs att Linné var väldigt stolt över dessa sina herbarier , dels växter han samlat själv under sina resor men även sådana som hans lärjungar försett honom med.

Hur blev då eftermälet även detta finns med System och passion. Efter Linné kom ju delvis nya synsätt ex Darwins tankar. Linné hade uppfattat arterna som givna enheter med Darwin och andra professionella biologer i sin utvecklingslära ansåg att naturen var föränderlig. När den systematik som Linné byggde upp reviderades så är det inte ett tecken på att traditionen från honom är död snarare att den lever. System och passion är en  botanikbok att bildmässigt få njuta av och samtidigt lära mer om Carl von Linnés arbetet! 

Carita Wallman Larsson 2019 09 12