En vandring i Långbro Park

Det är inte alltid man uppskattar sin omgivning. Man blir ibland hemmablind vilket är synd. Min omgivning är Långbro Park söder om Stockholm och jag tycker väldigt mycket om att bo här. Det är ett fantastiskt område så jag vill gärna ta dig med på en promenad i parken och visa dig några fina platser.

Men först lite historia. Långbro mentalsjukhus byggdes 1909-10 med två stora sjukhus, ett för manliga patienter (Stora Mans) och ett för kvinnliga (Stora Kvinns). I den första fastigheten finns idag skolor och i den andra bostadsrätter. Byggnaderna ritades av Gustaf Wickman. För att hålla patienterna inom området anlades ett högt staket runt hela området med två entréer, Grindslanten där Mäklarhuset huserar idag och Grindstugan som är riven efter en brand. Samtliga äldre byggnader har fått behålla den ursprungliga färgsättningen med ljusgula fasader, gröna tak, röda fönsterbågar och dörrar.

Låt oss börja vår promenad i den norra delen av Långbro Park vid den tidigare Grindslanten. Vi går i allén på östra sidan av den stora dammen och kommer fram till den tidigare administrations-byggnaden som också har varit läkarvilla men som numera är privatbostad. De nya ägarna har gjort ett fantastiskt arbete med att renovera huset så att det är anpassat till övriga byggnader i parken. Utomhusbelysning och balkongräcken har bevarats i den gamla stilen. När jag passerar huset en sen kväll strax före jul ser jag julgranen genom ytterdörrens glasfönster. Det ryktas att i vardagsrumsgolvet är det förberett med hål i golvet för julgranen! Imponerande och en modern, kul detalj!

Vi passerar det gamla mentalsjukhuset för män på Stora Mans väg. Vi har nu framför oss de gamla ekonomibyggnaderna som tidigare innehöll kök och tvättstuga men som idag är bostadsrätter. En bit upp i backen skymtar vi de tidigare personalbostäderna för kuskar, eldare och vaktmästare, nu också bostadsrätter. När vi sedan svänger höger ser vi framför oss ett litet hus, det tidigare garaget. Även detta hus är nu privatbostad. De nya ägarna har lyckats göra ett litet paradis här. I den nyanlagda lilla trädgården prunkar det från tidig vår till sen höst. Strax bakom detta hus fanns en vedbod som nu har ersatts av ett nybyggt litet hus med glasveranda. Till höger ligger det gamla kapellet som även det är privatbostad idag. De nya ägarna har behållit de gamla kyrkfönstren men fått bygglov för ett nytt kök på baksidan.

Vi vänder söderut mot Stora Kvinns och det gamla mentalsjukhuset för kvinnor, en kopia av manssjukhuset och genom allén tar vi oss vidare ner till dammen där tre fontäner krusar vattenytan. I dammen simmar välmående änder omkring. Vi passerar det nyligen renoverade lusthuset. Så är vi framme vid Långbro Värdshus, den tidigare överläkarbostaden, som nu drivs av den kände krögaren Fredrik Eriksson. Han äger också Långbro Bakficka, ett kafé några 100 meter bort.

Bakfickan var tidigare ett gammalt trädgårdshus, en grannfastighet med växthusen, som brann ner i samband med att parken öppnades upp för allmänheten. Planer finns på att bygga ett nytt växthus i samarbete med de boende. Ett spännande projekt som vi boende i parken ser fram emot. Visionen är ett allaktivitetshus som kan bli en samlingsplats för de boende i parken men också en plats för tankar, idéer och kanske till och med en stadsodling. Än så länge på planeringsstadiet men föreningen Långbro Parks Trädgårdar har bildats. De gamla växthusen och odlingarna i parken gjorde att Långbro Sjukhus på sin tid bedrev självhushållning. Det gav även arbete och stimulans åt patienterna. Odlingarna försåg de intagna och anställda med grönsaker, bär och frukter. Nu möter dåtid framtid så vi får se vad det blir.

Den första chefsläkaren hade trädgårdsintresse och valde att anlägga en park i engelsk stil med konstgjord damm och  parkvägar som små promenadvägar. Tanken med parken var att den skulle användas i rehabiliteringssyfte. Av den befintliga naturen sparades en del ekar och tallar. Intressant är att vid planeringen av parken fick hängpil och hängalm associera till kvinnornas plats medan pyramidpoppel och pyramidalm markerade den manliga paviljongen. Det planterades också nordiska nationalväxter som tall, björk och gran men det finns även lönn, lind, hästkastanj och hängbjörk och vid läkarvillorna sattes ädelgran, blodlönn och gulbarkig björk. I stället för gräsmattor planterades ängsgräs och ängsblommor som smällspirea, prästkrage, smörblomma och styvmorsviol för att efterlikna den svenska sommarängen. Bakom det som idag är Långbro Bakficka finns en bergknalle och framför den visar sig om våren fantastiska rhododendron i olika färger.

Välkommen på ett besök i parken!

Margareta Henry 2018-09-28

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Wickman

Gustaf Wickman

Hem

Startsida