Perennparken Skärholmen

Perennparken är en fantastisk park i Stockholmsförorten Skärholmen som Svenska Bostäders tidigare trädgårdsmästare Stefan Mattson gav Piet Oudolf uppdrag att planera med start 2010. Det var en trädbeväxt yta på 7 500 kvadratmeter med gång- och cykelbanor där de boende skapat egna gångstigar men inga planteringar fanns. Gångstigarna bevarades, i mitten finns en vattenskapelse med sittplatser runt om. De gamla träden och bergknallarna bevarades, nya träd som korkträd, magnolia, bergskörsbär
m m planterades och parken inramades av idegranshäckar som hålls mycket nedklippta.

I parken finns 65 olika sorters perenner, totalt ca 25.000 plantor. Tillsammans med de olika grässorterna är parken vacker året om och ser ut som blommande äng snarare än rabatter. Formen på perennerna är minst lika viktig som färgen på blad och blommor. Varje planta är utvald och placerad där den ger bäst effekt. De ser ut att sväva genom gräset och ger stor variation. Fröställningar och buskar skapar former i vinterlandskap och det gör att Perennparken är en upplevelse året om där varje årstid har ett eget uttryck. I varje enskild del av parken skapar man en naturlig växtmiljö, inte natur. Mellan plantorna finns gångstigar i varje rabatt där man kan gå in och titta närmare på allt som växer. På kvällarna kan man njuta av spännande belysning av träd, växter och parkbänkar.

Denna park kräver inte samma typ av trädgårdsskötsel som traditionella parker. Innan lökväxterna kommer på våren klipps allt ner och klippet får ligga kvar i planteringen som kompost och som underlag för årets gångstigar i rabatten.

På Svenska bostäders hemsida finns en bra karta och växtförteckning. Informationen finns också i pappersform att ta i parken.  https://www.svenskabostader.se/hyresgast/for-dig-som-hyresgast/trygghet-och-trivsel/grona-gardar/perennparken-i-skarholmen/

Christina Aili 2018-09-07
Foto Christina Aili