Sven Gréen; Höstblommande lök- och knölväxter

samt  Vårblommande lök- och knölväxter
LTs förlag 1976
Illustrationer Gunvor Wahlberg

Sven Gréen var under en lång följd av år trädgårdsbranschen största kändis. Han var lika flitig i tryckt media som i etermedia. På sakligt stundtals lätt
( trädgårds)mästrande sätt förklarade han allt som hade med odling och växter att göra. Ett femtiotal trädgårdsböcker flera av dem publicerade på LTs förlag hann denne flitige trädgårdsakademiker med. Sven föddes 9 december 1905 och avled den 22 april 1990.

Han tog sin trädgårdsmästarexamen 1932 och blev 1935  Candidatus hortonomiae vid Lantbrukshögskolan i Köpenhamn, sedan även agronomiemagister 1944 och agronomielicenciat 1953. Sin praktiska yrkeskarriär började han vid W.Weibulls i Landskrona, för att sedan fortsätta som trädgårdsdirektör och rektor vid Kungliga  Skogs- och Lantbruksakademiens skola i Bergianska vid  Frescati och  senare Statens Trädgårdsskola i Norrköping.  Jag fick under en sex års period äran att vara sekreterare i Stockholms Gartnersällskap med Sven som ordförande. Oförglömliga år. Under Svens ledning blomstrade sällskapet och tack vare hans goda kontakter som ledamot av KSLA, Kungliga- Skogs och Lantbruksakademien fick sällskapet också prominenta gäster vid sina årssammankomster, en av dem dåvarande jordbruksministern Ingemund Bengtsson.

Sven skrev trädgårdsböcker om både smått och stort. Personligen tycker jag att just böckerna om lök- och knölväxter är bland hans bästa, delvis för att de kompletteras av Gunvor Wahlbergs korrekta och smakfulla teckningar.  I kapitlet “Vad döljer sig bakom namnen” i “Höstblommande lök- och knölväxter”  ges en som Sven uttrycker det allegorisk men även praktisk bakgrund till släktnamnen . Visste du att exempelvis Canna betyder rör, den gamla benämningen på växten är blomsterrör, Erémurus skulle kunna översättas med ordet svans, vilket syftar på de långa axliknande blomställningarna, namnet Hyacinthus  har att göra med att den ansågs ha växt upp ur nymfen Hyacinthos blod , Cólchicum har fått sitt namn efter orten Colchis i Mindre Asien. “Ett plock ur gamla trädgårdsböcker” kallar Sven avsnittet om herrarna Anders Lundström, Johan Peter Wennström och Peter Lundberg. Dessa tre var vad vi dagligt tal kallar handelsträdgårdsmästare som fick stor betydelse för den yrkesmässiga odlingen i vårt land. Wennström var nog den mest kända av dessa herrar han författade “Handbok i blomsterkulturen” för fruntimmer, som kom ut hos Norstedts förlag redan 1831.

Beskrivning av 26 växtsläkten med arter och former är ett gediget avsnitt i “Höstblommande lök och knölväxter”. Tack vare Gunvor Wahlbergs karakteristiska teckningar av såväl blomma som lök eller knöl blir dessa växtsläkten väldokumenterade. Plantering och förökning och i förekommande fall drivning för respektive art ger en bra grund för trädgårdsodlaren som vill veta hur, vad och varför. Dahliaavsnittet i “Höstblommande…” och “Ett urval av lökar och knölar” i “Vårblommande…”  är nog mina favoriter ackompanjerade som de är av både vackra och korrekta teckningar. Lökväxternas historia och deras geografiska utbredning visar att släkten som är härdiga i Sverige oftast härstammar från Mindre Asien eller Medelhavsländerna. Historiskt sett så är nog tulpanens historia den mest spännande. Den var mycket uppskattad av sultanerna i Turkiet. Enligt uppgift ska en blomsterintresserad österrikisk ambassadör, ackrediterad i Konstantinopel ha lyckats hemföra några lökar år 1554 lökar av växten som kallades tulpan. Formen på blomman har ju stor likhet med huvudbonaden dulban – försvenskad till turban. Båda böckerna har också bra register med namn på latin och svenska. Problem kan ju alltid uppstå vid odling och drivning av lökväxter så avsnittet om skadegörare gråmögel och virus, bladlöss och sork, samt inte minst rådjur som skadegörare är väl befogat. Plantering och planteringsdjup något som trädgårdsodlaren inte alltid beaktar får här tydliga riktlinjer genom de skisser som kompletterar texten.

Carita Wallman Larsson , juli 2018