Piet Oudolf & Noel Kingsbury; Planting – a new perspective

Timber Press Inc 2013

Piet Oudolf tillhör världens mest innovativa trädgårdsdesigners och är ledande när det gäller att skapa ett naturligt landskap som är lika vackert året om. Med 30 års erfarenhet, stor kunskap och kreativ talang har han planerat både privata och offentliga trädgårdar och parker där olika sorters gräs ofta ingår.  De första åren arbetade han med privata trädgårdar i hemlandet Holland och i England. Det första offentliga uppdraget kom från dåvarande stadsträdgårdsmästaren i Enköping, Stefan Mattson, Drömparken med den fantastiska blå salviafloden. Mattson arbetade senare hos Svenska Bostäder i Skärholmen och där kan man nu se den likaledes fantastiska Perennparken. Ett stort internationellt uppdrag är High Line i New York och Battery Park också i New York.

Oudolf har också skrivit ett antal böcker om sitt sätt att använda gräs, träd och perenner. Boken ”Planting, a new perspective” är skriven tillsammans med Noel Kingsbury som också verkat för att inspirera till mer naturliga och hållbara trädgårdar. Kingsbury har disputerat i plantekologi och beskriver i boken hur man väljer perenner för att få rätt effekt.

Författarna förordar planering i samklang med naturen och även om de försöker ha långlivade plantor så eftersträvar de föränderliga planteringar, inte ett statiskt utseende. Det här sättet att plantera kräver en annan syn på trädgårdsarbete än det traditionella för offentliga parker. Naturligt växtsätt och tätt satta plantor ger mer motståndskraft mot invasiva arter och ogräs. Man slipper stötta plantor då ingen kan växa sig alltför hög samtidigt som de med svaga stänglar får stöd av omgivningen. När man inventerat övergivna trädgårdar, industritomter som t ex den gamla järnvägen High Line i New York, har man hittat både de växter som naturligt hör hemma på en viss plats men också riktigt exotiska plantor som överlevt eller självsått sig.  Mager jord ser till att ingenting växer sig för högt.

Den omfattande boken visar också hur man kan planera sin egen trädgård med en blandning av långlivade perenner tillsammans med träd och buskar och skapa en hållbar miljö som främjar biologisk mångfald.  Man slipper klippa gräset och klippa ner buskar regelbundet och får en naturligt vacker trädgård med hem för många arter av djur och insekter. Man ska spara gamla träd och stenar, plantera träd och buskar i olika höjder. Tonvikten bör ligga på långlivade perenner som växer bra tillsammans och ger en trädgård som är vacker året om med t ex vackra fröställningar och en struktur som är fin även på vintern. Fundera, planera och gör en skiss.

Inspiration finns på Oudolfs hemsida där trädgårdsskissen är hämtad.  https://oudolf.com/garden/oudolf-hummelo

Christina Aili 2018-09-01