Göran Greider; I trädgården hörs andra ekon

Ordfront, 2017

Ingen vanlig trädgårdsbok, en liten klokbok som kretsar kring filosofi, samhällspolitik, dikter och så givetvis odlandet. Denna kluriga bok utsågs av Stockholms Gartnersällskap till Årets Trädgårdsbok 2017.

Vad är då en trädgård egentligen? Enligt Greider leder trädgården honom vidare till något större nämligen naturen kring de karga sandjordarna vid Västerdalälven. Att det är en rätt kunnig trädgårdspersonlighet vi möter i boken tvivlar väl ingen på som hört Greider lägga ut texten om vikten av odlandet. I matsammanhang brukar skribenter ofta knyta an till en far- eller morförälder. Det är alltså ingen direkt överraskning att vi får möta författarens döde farfar vandra runt i odlingarna och kommentera något han saknar. t ex pumpor. De ekon Greider talar om kan vara både politiska, trädgårdshistoriska och ofta väldigt personliga. Trädgårdsodlandets meningsfullhet beskriver Greider kort: ”jag odlar alltså finns jag till”.  ( Boktiteln är från en rad av poeten T.S. Eliot.)

Vi följer trädgårdsåret vinter, vår, sommar och höst. Lovtal till ängen alltings moder. Ängarna är odlade, de existerar för att människor i generationer gått med sina liar och slagit ängarna och krattat höet. Däremot har jorden och fröerna själva fått bestämma var de ska gro och växa. Vinden är ängarnas trädgårdsmästare säger mäster Greider. Vintern och den närbelägna myren är ett annorlunda odlingslandskap, missa inte trädgården under vintern, den är en enastående trädgårdsmästare manar Greider innan han går vidare in trädgårdsvåren.

Men innan dess plockar han partiblommor åt oss och konstaterar att de inte vissnar. Moderaterna är det enda parti som inte valt en blomma som symbol, liberalernas blåklint är inte lika allmän mera så politikerblomsterrabatten har bytt skepnad. I kapitlet våren möter oss ”rabarberknogarna”. Namnet rabarber kommer från Bar, grekiska för utlänning, etymologiskt härlett till ett forntida ord för floden Volga, Rha.  Till min stora glädje inleds sommarkapitlet med en härlig sprakande bild, en slänt av rallarros. Här i sommaren hittar vi också morfar Erik, skogsarbetaren som skrev små vardagliga notiser från byn Vingåker där han odlade vid ett litet torp.  Lakoniska små meddelanden om väder och vind, om sådd och skörd.

Innan sommaren går över i höst får läsaren en kort europeisk trädgårdshistoria. Vi vandrar från medeltida trädgården, islamiska trädgården, renässansens trädgård, barockens trädgård, den engelska landskapsparken och till sist Arts and Crafts trädgården. En ekande labyrint av influenser och traditioner, gå runt i din egen trädgård och leta inslag och formelement manar mäster Greider.

Hösten börjar hos Greider med att han blickar upp mot stjärnhimlen, kanske ser han ett stjärnfall. Men snart är det dags att plocka äpplen. Ta vara på dem låt dem inte ruttna i trädgården! Varje år ruttnar bortåt 200.000 ton äpplen i privata trädgårdar. Ett härligt färggrant bilduppslag med äpplen och en dikt, en av bokens många sådana, manar oss till att ta vara på äpplena.

”I hundratals skall de falla, dessa äpplen, när hösten djupnar och jag ska gå förbi dem och se. På asfalten skall de ruttna ner och regn ska spola dem bort genom brunnar och mörka kloaker och återvända till kretsloppet. De bästa äpplena är inget värda. Varför? För att de inte har något pris.”

En annorlunda trädgårdsbok text, foton, skisser dikter allt från samma hand, jag vill återigen kalla den en klokbok vars ekon stämmer till eftertanke .

Carita Wallman Larsson  2018 02 18