Garcia da Orta

Portugisen Garcia da Orta (1501-1568) studerade medicin, konst och filosofi och verkade som läkare i Lissabon. P g a inkvisitionen flydde han 1534 och blev chefsläkare på en flotta med destination Goa i Indien. Goa var en portugisisk besittning mellan 1510 och 1961 då det annekterades av Indien. Där etablerade sig da Orta och anlade en botanisk trädgård och ett laboratorium.

Da Orta var den förste västerlänning som undersökte många exotiska kryddors och medicinalväxters ursprung. Kryddförsäljare, handelsmän och läkare från andra delar av Indien och från Asien kom till marknadsplatsen Goa. Da Orta behärskade portugisiska, spanska, hebreiska, latin, grekiska och arabiska (dock inte sanskrit) och hans enda kända verk ” Cóloquios dos simples e drogas he cousas medicinais da India” visar att han lärde sig mycket genom samtalen med dem. Boken är i dialogform mellan da Orta och en påhittad kollega som vill veta mer om kryddor och läkeväxter. Det dyker också upp en assistent, en indisk läkare och en anhörig till en kolerasjuk där da Orta har gjort en mycket komplett beskrivning av sjukdom och förlopp.

I bokens samtal citerar han bl a grekerna Dioskorides, Galenos, Hippokrates, Aristoteles, Plutarkos, på klassiskt latin Celsus och Plinius, på medeltidslatin Gerard från Cremona och Matheus Silvatico. Läkeväxter och läkemedel redovisas systematiskt; tidigare benämningar, hur den används i medicinskt syfte och även för andra ändamål och hur den saluförs. Man kan läsa mycket om många kryddor som kanel, kardemumma, kakao, ingefära, frukter som vattenmelon och mango och dessutom elefanter, diamanter och pärlor och mycket, mycket mer.

Boken publicerades den 10 april 1563 och även om den innehöll många feltryck blev det en stor framgång och översattes till latin där man också lade till illustrationer, träsnitt av många plantor. En rättad version kom ut 1872. Sir Clements Markham översatte boken till engelska 1913 med titeln ”Colloquies on the Simples and Drugs of India by Garcia da Orta”.  Den finns att läsa här;

https://archive.org/details/colloquiesonsimp00orta

I Goa finns en park uppkallad efter honom och i Lissabon en staty, ett sjukhus, en gata och park. Läs mer om parken i Lissabon.

Christina Aili
2018-01-17

Illustration; ”Garcia de Orta and the Portuguese Physicians” Veloso Salgado 1905
Boksida  källa: Wikimedia Commons