Estufa Fria Lissabon

Estufa Fria är en av de vackraste och mest intressanta botaniska trädgårdar jag sett. Ett stenbrott där man hämtat lavabergarten basalt släppte så småningom in så mycket vatten att man lade ner verksamheten. En trädgårdsmästare använde platsen för att förvara växter och träd som skulle planteras på ”Avenida da Liberdade”, en paradgata i Lissabon. När Första Världskriget bröt ut stoppades projektet och växterna rotade sig i den skyddade platsen.

Konstnären och arkitekten Raul Carapinha upptäckte den trolska platsen och ritade ett växthus som invigdes 1933. Det blev det kalla växthuset – Estufa Fria och idag är ytan 8100 kvm. Taket är inte glas utan bamburibbor som skyddar växterna från både kyla och hetta och ger en perfekt temperatur utan något värmesystem. Här trivs bl a ormbunkar, rhododendron och kamelia.

Under 40-talet anlade man en sjö, byggde ut planteringarna, och 1975 invigdes det varma växthuset –  Estufa Quente på 3000 kvm där kaffe, mango och bananer trivs. Estufa Doce där man har tropiska plantor, det ”söta” växthuset är bara 400 kvm men fullt av kaktus.

Överallt finns trappsteg, vattenfall, dammar som skapats naturligt i basaltfyndigheten.

Läs mer på https://en.wikipedia.org/wiki/Estufa_Fria

Karta http://estufafria.cm-lisboa.pt/mapa-interactivo.html?L=1

Christina Aili 2018-01-18
Bilder Hans och Christina Aili