Tjolöholms slott

Egendomen Tjolöholm i Fjärås, ca 4 mil söder om Göteborg, är omskriven redan på 1200-talet i danske Kong Valdemars Jordebog. I slutet av 1800-talet köptes godset av James Fredrik och Blanche Dickson som ville skapa någonting alldeles nytt. De utlyste en arkitekttävling om ett slott i elisabetansk stil och uppdraget gick till den svenske arkitekten Lars Israel Wahlman som företrädde Arts and Crafts-rörelsen i en nationalromantisk stil. Slottet och trädgården skapades enligt dessa ideal.

James Fredrik Dickson dog innan bygget startades och Blanche blev den som genomförde projektet som för den tiden var oerhört modernt. Uppvärmning skedde genom ett varmluftssystem men många öppna spisar fanns också. Badrummen hade rundspolande duschar och man lät tillverka en dammsugare som vägde 40 ton och drogs av hästar utanför slottet. Dammsugarslangar stacks in genom fönstren i de olika rummen.

Under de senaste åren har trädgården renoverats med ledning av chefsträdgårdsmästaren Eva Rosén som tolkar Wahlmans visioner och gör trädgården till det den förmodligen skulle ha blivit. Ritningarna finns kvar men de typiska engelska rabatterna som skulle finnas på platsen planterades aldrig. Uppdraget att ge Tjolöholm en spännande och vacker trädgård för att rätt inrama slottet har gått till Helen och James Dooley, engelska trädgårdsarkitekter som bosatt sig i Dalsland.

De har gått till arkiven och studerat Wahlmans planer och läst den beskrivning Wahlman själv gav: ”Trädgården! Det förvånar er säkert att se, vilken kostnad vi lagt ner på trädgården, – det är ej vanligt i Sverige. Men vi ville ha en liten trädgård, ett vackert riktigt litet feérnas rike, och som vi ej hade en trollstaf och kunde få det gratis, så har det möda och arbete varit”.

Det som kallas ”Sunken Garden” har funnits då slottet omgärdas av murar, mycket för att skydda mot vinden från havet. Man gör nu en ”Knot garden”, en slags knutträdgård med låga häckar av buxbom planteras i ett slingermönster och med blommor planterade inuti slingorna. Rabatterna ska ge intryck av att naturen skapat dem, växterna varieras så att rabatterna är fina året om. Naturligtvis vore det inte en arts and crafts-trädgård om det inte fanns rosor i mängd. Man försöker också ha inhemska växter, de som alltid funnits runt Tjolöholm, planterade tätt för att försvåra för ogräs.

Bilderna är tagna i augusti och nu står ett vårbesök på önskelistan.

Läs mer www.tjoloholm.se

Christina Aili 2017-09-20
Foto Christina och Hans Aili