Elizabeth Blackwell; A Curious Herbal

Elizabeth Blackwell föddes i Aberdeen 1707 och fick utbildning på konstskola. Hon gifte sig med sin kusin Alexander som startade med medicinska studier och arbetade som läkare, dock utan att ha avslutat utbildningen. De flyttade till London där Alexander startade som tryckare fast utan att ha varit lärling och han stämdes av tryckargillet. Han försvarade sig i rätten, blev dömd, fick stora skulder och hamnade i fängelse 1738.

Elizabeth hörde att det fanns ett behov av en bok om medicinalväxter, en ”herbal” och lyckades kontakta Isaac Rand, prefekt och curator på Chelsea Physic Gardens (Apotekarens Trädgård) och flera andra apotekare. Hon ville göra en illustrerad guide till medicinalväxter för att betala mannens skuld och få honom frisläppt. I trädgården odlades exotiska växter från ”Nya världen”, d v s den amerikanska kontinenten. Hon var inte botaniker och då hennes illustrationer var klara tog hon dem vartefter till sin man i fängelset och han kunde ge de korrekta namnen på latin, grekiska, italienska, spanska, holländska och tyska.

Mellan 1737 och 1739 producerade hon A Curious Herbal, som innehöll 500 bilder i koppartryck och trycken är färglagda för hand med mannens noteringar om hur växterna användes. En av de bästa illustrationerna är av granatäpple, förmodligen från samma planta som finns kvar idag.

Mannen blev fri tack vare att skulderna betalades och fortsatte med jordbruk, något han också testat i Aberdeen. Han skrev en bok om jordbruk, Treatise on Agriculture. En kopia sändes till den svenske ambassadören som medverkade till att han engagerades i Sverige som rådgivare i jordbruksfrågor och senare som kung Fredrik I:s livmedikus. Han lade sig dock i svensk politik, blev anklagad för att vara spion och halshöggs 1747. Elizabeth flyttade inte med till Sverige och hon överlevde mannen med 11 år och avled alltså 1758.

En fantastisk länk finns på British Library där ett ”blädderexemplar” av boken går att njuta av;
http://www.bl.uk/turning-the-pages/?id=635a7cc0-a675-11db-a027-0050c2490048&type=book

Christina Aili 2017-12-04