Rottneros

Rottneros ligger utanför Sunne i Värmland, sluttande ner mot sjön Fryken. Tvärs över sjön ligger Selma Lagerlöfs Mårbacka. Ordet rotn betyder rytande och os betyder mynning, Rottneros betyder alltså den rytande forsens mynning. Namnet finns belagt redan år 1540. Läget passade mycket bra för järnhantering som blomstrade fram till slutet av 1800-talet och senare gick man över till skogsbruk och tillverkning av pappersmassa. Rottnerosparkens skapare, Svante Påhlson blev tillsammans med hustruns syskon den som återuppbyggde verksamheten och fick den att blomstra vid uppsvinget i ekonomin efter andra världskriget. Han är också den som skapat parken till vad den är idag.

Den gamla herrgården vid Rottneros blev i Selma Lagerlöfs fantasi Ekeby i ”Gösta Berlings saga” men förstördes i en brand. Den nuvarande herrgården byggdes upp för att motsvara det ståtligare Ekeby. Idag är det mer de vackra trädgårdarna och skulpturerna som drar turister.

Påhlson började bygga upp planteringar och köpa in skulpturer efter andra världskriget. Tillsammans med arkitekten Georges von Dardel ville han skapa samma romantiska skimmer som finns i sagan. Med en formell strukturpark i det fantastiska landskapet kombinerades de olika delarna och är idag en av Europas största skulpturparker. Han ville lyfta fram de svenska skulptörerna, t ex med Millesplatsen och Carl Eldh´s parterr. Nu har man också varje säsong en del av parken för nutida skulpturer med mycket moderna verk.

I den pedagogiska tanken ingår inspirerande idéträdgårdar och tusentals sommarblommor i krukor runt om i parken. Rosengården med härligt glasscafé, örtagård och blomstergård med perenner räcker till många timmars njutning. Det finns också en stor lekpark för barn fylld av fantasi med piratflotte, lianer och ett stort skepp. Tillfälle till bad finns också vid Frykens sandstrand.

En sagoomspunnen plats intressant för blomstervänner, konstintresserade, Selma Lagerlöfbeundrare och barn med benen fulla av spring.

Läs mer på Rottneros hemsida.

Christina Aili, 2017-08-07