Wij trädgårdar

Den namnkunnige Lars Kranz arbetade vid trädgårdsseminariet i Järna och var därefter med och byggde upp Rosendals trädgård till den ekologiskt inriktade odling som bedrivs idag. År 2000 fick han uppdraget att fundera på vad man skulle kunna skapa runt herrgården på Wij säter i Ockelbo. Resultatet blev Wij Trädgårdar.

Wij trädgårdar rymmer en stor variation av olika typer av planteringar och trädgårdar på en ganska liten yta. En örtagård anlades 2007 som en hyllning till Linné, en stor köksträdgård där man odlar grönsaker som serveras i restaurangen, Wij Trädgårdskök.

Kranz har bett hyllade trädgårdsprofiler att bidra; Simon Irving har skapat en rosenträdgård med busk- och parkrosor där han använt trä och järn till pergola och utsmyckningar som en hyllning till Ockelbos naturtillgångar. Ulf Nordfjell har skapat Skogens trädgård som hyllar traktens natur och kultur; Heden, Tjärnen, Myren, Brynet och Odling.

Höjdpunkten för min del blev tallallén, inspirerad av pinjeallén vid Via Appia i Rom. Höga, raka tallar ersatte lönnarna som inte trivdes. Allén kantas av klippta häckar av lärkträ och i gräskanten har man återskapat de örter och blommor/ogräs som växer i dikesrenarna, maskrosor, blåklint och vallmo.

En annorlunda historiebok finns också – pelargonsorter från 1600-talet till våra dagar. Mycket pedagogiska skyltar i planteringarna, pratbubblor som inleds med Psst!

Fantasieggande lekplatser, barnteater och två glada grisar som bökar och skapar lucker jord.

Läs mer på Wij trädgårdars hemsida.

Christina Aili, 2017-06-30