Philippe Gillet; Par mets et par vins

Voyages et Gastronomie en Europé (16e-18e siècles)
Payot, 1985

Philippe Gillet  är en fransk historiker och sociolog som ägnat stor del av sitt liv åt smakens mysterier och historisk gastronomi. Författaren kan räkna upp ett antal akademiska titlar och litterära utmärkelser. Han har publicerat många böcker och en mängd artiklar. Han har sin egen blogg och arbetar också med ”historiska rekonstruktioner”, d.v.s. evenemang som försöker återskapa måltider från svunna tider både i större och mindre sammanhang.

I hans bok ”Par Mets et par Vins” får läsaren stifta bekantskap med ett antal franska, tyska, engelska och italienska resenärer, kända som okända, under tre århundraden, 1500-1700. Dessa resenärer skriver i brev eller dagböcker om sådant som ter sig främmande för dem när det gäller måltider och matvanor. Deras reaktioner speglar tidens sociala vanor och hur resenärerna reagerar på främmande smaker och livsmedel, för dem okända kulinariska traditioner hos enskilda eller på värdshus och enklare tavernor.

Boken berättar hur man reste vid olika epoker, vad man åt och drack, när på dygnet man intog måltiderna och hur det gick till. Bröd var t.ex. ett mycket viktigt livsmedel i Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och England, men både brödet och dess konsumtion skiljde sig åt från land till land. Dryckerna ägnas också sin beskärda plats.

För att komma dessa resenärer och deras matvanor lite närmare publicerar Philippe Gillet ett antal recept från de olika århundradena och de bör kunna ge en vink om hur den mat som resenärerna beskriver i vida ordalag egentligen smakade.

Birgitta Delorme, 2017-08-30