Lena Israelsson

Köksträdgården och det gröna arvet
W&W, 1996

Under mina år som medarbetare inom LRF, Lantbrukarnas riksförbund hade jag förmånen att träffa många av medarbetarna på Tidningen Land. Få har gjort så starkt intryck på mej som just författaren till Köksträdgården. Det jag uppskattar mest hos Lena är att hon skriver om det hon själv prövat och gör det på ett realistiskt sätt. Dessutom fixar hon att ta bra foton på sina odlarmödor. Ytterligare ett plus är formgivningen av denna bok Elsa Wohlfahrt har gjort det så lustbetonat att det första man ser när man slår upp boken är Sellberg & Co gamla frökatalogsidor, härligt!

Köksträdgårdens och Lenas signum är bevarandet av och nyutnyttjandet av gamla sorter, följaktligen börjar boken med köksträdgårdens historia. Om jag fortsätter på egna minnen så är det roligt att för en gammal LRF som haft sitt kansli vid Klara Östra Kyrkogata att möta en bild från S:ta Clara Kloster, en örtagård anlagd 1289. Historien fortsätter sedan med det Lena kallar trädgårdskungarna, Gustav Vasa och hans söner odlade vitkål i Kungsträdgården mitt i Stockholm. Vi förs vidare i historien genom adelns trädgårdar och orangerierna fram till allmogens trädgårdstäppor. Köksträdgårdar inom staden gränser, framväxten av koloniträdgårdsrörelsen, kristidsträdgårdarna nog har det odlats och odlas mångt och mycket i vårt land. Planering av en köksträdgård, odlingsmetoder och urval av sorter allt finns med och sist men inte minst en appell för de glömda köksväxterna knöl- och rotfrukterna samt baljväxterna. Slutligen den hotade mångfalden, Lena var en av de första trädgårdskribenterna med att lyfta den frågan.
Ännu en eloge till formgivaren Elsa är de noteringar kring sorterna som finns i marginalen, med svenskt namn, latinskt namn, växtfamilj höjd, förökning, avstånd ja till och med fröskörd. Växtkapitlet uppmanar till odling men kan också vara en bara titta och njuta och drömma bok för den som kanske ska skaffa en egen trädgård!

Carita Wallman Larsson, 2016 06 29

Klosterträdgårdar – Himmelska platser på jorden
W&W, 2008

Lena Israelson har skrivit en mycket fascinerande bok om klosterträdgårdar som är både intressant och lärorik. Den är dessutom fylld av väldigt vackra foton. Boken är resultatet av tre år förberedelser och besök i olika länders klosterträdgårdar. På sitt kunniga och sakliga sätt beskriver Lena Israelsson trädgårdar som fortfarande finns kvar i mycket gamla kloster. Hon skriver också om nyanlagda trädgårdar i nygrundade gemenskaper med spännande odlingsmetoder och det på ett så fängslande sätt att man bara vill komma på plats och själv uppleva dessa ”himmelska platser på jorden”.

I klosterträdgårdarna odlade munkarna och nunnorna i första hand grönsaker och frukt för den egna konsumtionen, men örter var också mycket viktiga växter, både som matkryddor och medicinalväxter. Klostrens betydelse för trädgårdskonstens utveckling från medeltidens mitt och under flera århundraden kan knappast överskattas.  Då kunde klostren i Europa erbjuda stor sakkunskap och diger erfarenhet, dessutom stod man i nära förbindelse med andra kloster både inom och utanför landets gränser. Kunskaperna spreds hastigt och odlingstraditionerna provades på nya platser. ”Trädgården var under medeltiden i första hand nyttig och rationell. Skönheten fick de på köpet” enligt broder Birger vid Östanbäcks kloster.

I nutida kloster har trädgårdarna inte längre samma roll som förr, men en trädgård, om även så enkel, hör fortfarande till för kontemplation och ro.

Birgitta Delorme, 2013-04-03

Grönsaksodling, ekologiskt och gott
Bonnierfakta 2010

Enkelt och lättfattligt vill Lena att det ska va! Att vi ska få en stor skörd men också att allt det vi gör ska vara lustfyllt och metodiskt. Det sistnämnda tycker jag personligen präglar hennes många trädgårdsböcker. Det är nu en gång så att odling är inte bara något man springer iväg och gör på en kafferast, från frö till färdig produkt kräver en hel del planering.

Den här boken om Grönsaksodling har tre delar – allt om odling, grönsaker och odlarens lathund. Avsnittet allt om odling har flera viktiga punkter. Jag skulle säga att den sista, bemästra klimatet, är den viktigaste. Givetvis är avsnittet om själva jorden vi odlar angeläget men för att bemästra själva klimatet behöver varje trädgårdsodlare tips och råd. Odlingsväv och drivbänkar rekommenderar den vana odlaren Lena. Flera kolonilotter sköts och drivs numera av våra invandrare och Lena anser att just deras sätt att begripa sej på och bemästra klimatet är överlägset. Kanske för att de i sina hemländer gör allt de kan för att ta tre skördar så de är vanare att anstränga sig något. Skapa ett mikroklimat med hjälp av väv och plast och det behöver inte bli dyrbart. Men täckningen får aldrig ligga direkt på plantorna utan den måsta anbringas på någon form av stomme/ställningar.

Ett annat viktigt råd är att inte släppa fram ogräset. Ta itu med det! Fröogräs är lätta att hantera medan rotogräsen kräver mera arbete, d v s nolltolerans säger Lena som också rekommenderar oss alla att ha en odlarkalender från år till år. Den är ett stöd för oss alla som vill lyckas!

Lena är som bekant både odlare, författare och fotograf så även i denna bok. Hon följer odlingsåret via kameralinsen och ger oss därmed än mer inspiration! Boken fick 2010 utmärkelsen Årets Trädgårdsbok av Stockholms Gartnersällskap!

Carita Wallman Larsson, 2016 09 13

Gourmet-trädgården. Köksväxter som smakar bäst
Bonnierfakta 2013

När jag första gången fick denna bok i min hand så tänkte jag innan jag öppnat den, hm tillrättalagt. Men mina farhågor om att det bara var ett sätt att kunna sälja ännu en trädgårdsbok kom på skam. Mina kolleger i Stockholms Gartnersällskaps Årets Trädgårdsbok jury ville nästan inte ta med den bland de tio till nominering.
Men jag fick rätt ” Att odla för smakens skull är samtidigt klimatsmart – avståndet mellan jord och bord minskar”, många av våra kända kockar har tagit till sej detta på senare år. Det blev rusning efter boken i bokhandeln det året.

I min bedömning av boken den gången skrev jag;
odla laga äta med lust och glädje det gör Lena Israelsson även denna gång, dessutom fotograferar och dokumenterar hon odlingsarbetet. Här har odlingsanvisningarna ofta anknytning till grönsakernas hemland, det är bakgrundsfakta som förhöjer den slutliga smakupplevelsen.

Jag fäste mej då också vid kålavsnittet som fortfarande är väldigt fängslande, då var svartkålen ny i odling och den blev inte sämre av att den dessutom var/är väldigt vacker i trädgårdslandet.
Recepttipsen känns som en naturlig fortsättning på odlarmödan och inte som jag hade befarat ett onödigt påhäng. Ännu en favoritbok i bokhyllan och gärna även i köket. Särskilt squashrecepten gillar jag och kimchi och annat asiatiskt var Lena bland de första med att skriva om!

Carita Wallman Larsson, 2016 09 26