Kew Gardens

Växter är avgörande för allt liv
Kew Gardens, eller Royal Botanic Gardens i Kew, utanför London är väl värt ett besök även om man inte tillbringar många dagar i storstaden. Fantastiska rabatter med instruktiva skisser som talar om vilka växter som planterats, som trivs tillsammans och vilken jordmån de vill ha. Olika områden med azalea, med magnolia, ginko, medelhavsväxter, bambu, rhododendron, rosor, näckrosor, ängsblommor… Några växthus, en pagod och ett antal restauranger spridda över parken.

Trädgården anlades i mitten av 1700-talet och har förvaltats och utökats väl under åren. Inriktningen har växlat från medicinalväxter till exotiska växter, parken blev ett centrum för botanisk vetenskap och forskning. Två växthus, The Palm House och The Temperate House, byggdes och flera olika museer med herbarier har byggts upp. Det finns t ex ett mykologiskt herbarium med över 70.000 svampexemplar.

Framför allt har Kew Gardens ett fantastiskt arboretum, dvs en plats med träd. Det finns mellan 60.000 och 80.000 trädslag i världen, 9.600 av dem är utrotningshotade. Kew Gardens bedriver ett stort arbete med att hjälpa till att bevara dem. I parken finns över 14.000 träd av över 2.000 olika trädslag från Storbritannien och ett stort antal ovanliga trädslag från övriga länder. Inte många botaniska trädgårdar har så gamla eller så många träd och det krävs naturligtvis stora markområden, här finns 132 hektar. Alla gamla träd skapar ett fantastiskt lugn, på bilden en ek planterad 1773 och flyttad till nuvarande plats 1816. Ganska nytt är att man kan göra en promenad i trädkronorna 18 meter över marken. En 200 m lång spång som nås via 118 trappsteg.

Kew Gardens vill inte vara ett monument över vårt gröna förflutna, i takt med att nya växter och trädslag upptäcks skapas nya planteringar. Här bedrivs mycket arbete runt naturvård och naturskydd, man vill bevara biologisk mångfald och driver utbildningscenter. Parken är mycket välbesökt av skolklasser. 2009 firade man 250-årsjubileum med att lansera ”The Breathing Planet Program” och nu, 2017 har man fokus på den nytta bin gör. Konstnären Wolfgang Buttress låter oss se en bikupa från insidan genom ett bisamhälle i enorm skala.

I Wakehurst, West Sussex, ansvarar man för ytterligare en botanisk trädgård i mindre skala men med samma atmosfär. Där finns också Millenium Seed Bank där över 80 länder bidrar med frön från utrotningshotade arter. De förvaras i ett specialbyggt kassavalv där de efter behandling blir nedfrysta. Här finns otroliga 80.000 frösamlingar från 37.600 olika arter som ingår i fler än 330 familjer.

Christina Aili 2017-05-03