Ellen Biddle Shipman

E._Shipman_1820Ellen Biddle Shipman (1869-1950) var en amerikansk landskapsarkitekt som med formella trädgårdar med överdådig plantering påverkade sin tids stil. Hon bröt den manliga dominansen i yrket tillsammans med Beatrix Farrand och Marian Cruger Coffin. Under de 40 år hon arbetade med trädgårdsdesign anställde hon alltid kvinnor från ”Lowthorpe School of Landscape Architecture, Gardening and Horticulture for Women”. Det troliga skälet till detta är att kvinnor inte fick praktikplatser hos företag med manliga trädgårdsarkitekter. Hon ansåg att när kvinnor började som landskapsarkitekter blev det en annan typ av uppdrag och utformning. Tidigare fanns uppdragen mest på kyrkogårdar, inte hos privatpersoner.

Redan som 20-åring började hon utforma trädgårdar och tillsammans med sin man Louis Shipman skapade hon enkla geometriska former som blev hennes egen igenkända stil.
– Utformningen av trädgården är skelettet där du kommer att plantera växter för att skapa en bild. Håll skelettet så enkelt som möjligt. Blommor och växter mjukar upp linjerna och skapar intrycket.

Efter skilsmässan från Shipman började hon arbeta med Charles A Platt som ritade både hus och trädgård för herrgårdar inspirerad av en resa till Italien. Han gjorde ritningarna och hon fyllde trädgården med växter, mycket influerad av Gertrud Jekyll.  Hon hade uppdrag för ett stort antal välbärgade amerikaner över hela USA men trädgårdarna krävde mycket underhåll så en av de få som finns bevarade idag är Sarah P Duke Gardens vid Duke University i North Carolina. Den betyder fortfarande mycket både för de som studerar, bor i staden och den drar många turister. Kort video finns på Youtube.

Tidskrifterna House Beautiful och House & Garden gjorde ofta reportage om hennes trädgårdar. Hon hann färdigställa över 400 projekt och hon föreläste mycket. Hennes design tilltalade kvinnor då hon alltid strävade efter att rabatterna och planteringarna skulle samspela med omgivningen och skapa en känsla av igenkännande.

Christina Aili 2017-02-18