Söderbergh, Edlund, Rydberg; Strindberg som trädgårdsmästare

Verona 2000

Boken är ett samarbete mellan journalisten och Strindbergkännaren Catharina Söderbergh, fotografen Solveig Edlund och trädgårdsmästaren Marina Rydberg.

August Strindbergs stora intresse för natur och odling kanske är mindre välkänt men med citat ur hans böcker, t ex ”Blomstermålningar och djurstycken” märks hans djupa kunskaper. Även brevväxlingen med brodern Olle som var trädgårdsmästare på Leufsta bruk handlar om praktiska och konkreta spörsmål om växter, träd och skadeinsekter.

Strindberg anlade en trädgård på Kymmendö i början av 1800-talet och lyckades odla meloner, något som få klarade i vårt klimat och som förläggaren Karl Otto Bonnier beundrar. Han planterar också syrener och jasminer och de, liksom trädgårdslanden, finns fortfarande kvar.

Boken innehåller många olika vinklar; först skildras Strindbergs barndom ur ett trädgårdsperspektiv. Insprängt i de biografiska delarna finns utdrag ur den trädgårdslitteratur som fanns tillgänglig, t ex Om skolträdgårdar som kom ut 1863, Handbok i svenska trädgårdsskötseln, 1886. I varje kapitel finns många citat ur Strindbergs verk och brev samt citat ur andras verk och brev. Dessutom är boken upplagd efter årstiderna.

En oerhört vacker och innehållsrik bok om en stor författares mer okända sida.

Christina Aili 2016-08-15