Penelope Hobhouse; På jakt efter paradiset – bland världens mest fantastiska trädgårdar

Albert Bonniers Förlag, 2007, Ursprungstitel; In Serach of Paradise: Great Gardens of the World

På jakt efter paradiset – bland världens mest fantastiska trädgårdar med underrubriken Trädgården genom seklerna.

I den här trädgårdshistoriska boken tar författaren oss med på en resa i alla världsdelar med begynnelse i den paradisiska trädgården. Tillkomsten av detta praktverk kommer sig av att chefen för Chicagos botaniska trädgårdar kontaktade Penelope Hobhouse 2003 och bad henne bli gästintendent för utställning In search of Paradise: Centuries of great garden design. Detta arbete utvecklades från en utställning till att bli en del av ett omfattande byggnads- och utbildningsprogram. Man beslöt inom botaniska trädgården att en ny utställning skulle skapas 2005 och att dessa båda skulle ligga till grund för en bok på temat trädgården genom seklerna. Fokus skulle läggas på samtida trädgårdar men med trädgårdskonstens grundprinciper.

I avsnittet trädgården genom seklerna följer vi trädgårdskonstens historia från Persiens bubblande fontäner till barockens överdåd vid Peterhof i Ryssland. Vidare genom 17000 – talets naturalism till Stourhead, England och fram till moderna tiders vattenbesparande lösningar. Den sista trädgården som boken visar är skapad av Charles Jencks ; Garden of cosmic speculation , här möts trädgårdskonst och naturvetenskap. Liksom i flera av Penelope Hobhouses böcker så spelar fotografierna en viktig roll. Botaniska trädgården i Chicagos Susan Boothe är enligt Penelope den som ska ha en eloge för sitt outtröttliga sökande efter rätt bildmaterial. Utställningarna 2003 och 2006 bidar grunden till bokverket men tanken var också från början att verket skulle stå för sig självt. Vattnets betydelse som stämningsskapare i trädgårdskonsten framgår tydligt men vi får också se ekologiska naturträdgårdar i storstaden, medelhavsklimatets trädgårdar, tropikernas trädgårdar och ökenträdgårdarna. Vilka material man använder vid uppbyggnaden spelar stor roll för slutresultatet liksom det olika trädgårdsskaparnas egna visioner.

Avsnittet Trädgårdar i dag visar att de bästa samtida trädgårdar är påverkade av och inspirerade av forna tiders trädgårdsskapare. Men tekniker och växtmaterial väljs numera inte bara med tanke på skönhet utan lika mycket med hänsyn till omgivning och miljö enligt författaren designern/trädgårds- landskapsarkitekten Penelope Hobhouse. Boken är som en jätte utställningskatalog i lyxformat.

Carita Wallman Larsson 2016-01-16