Hermann Ludwig Heinrich, Fürst von Pückler-Muskau

Hermann Ludwig Heinrich, Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871) var en tysk furste, äventyrare, resenär, landskapsarkitekt och levnadskonstnär. Han var militär, men tog avsked efter det han ärvt egendomen Muskau 1811, för att sedan helhjärtat och intensivt ägna sig åt förskönande parkanläggningar, landskapsarkitektur och trädgårdskonst. Furst Pückler var en man som gjorde vidsträckta resor både inom och utom Europa och han har lämnat efter sig ett antal böcker om de intryck som resorna gav honom. Han är dessutom författare till ett stort verk om landskapsarkitektur, Andeutungen über Landschaftsgärtnerei (1834), som har blivit en klassiker inom litteraturen för trädgårds- och landskapsutformning. Det var också det enda verk han lät publicera under eget namn.

Furst Pückler besökte främst Frankrike och England för att få inspiration och idéer till planerna för sina anläggningar i Muskau. Det var speciellt den engelska naturliga trädgårdsstilen som entusiasmerade honom. Tillbaka i Muskau tog han itu med att skapa de parkanläggningar som idag sträcker sig över drygt 800 hektar och som det tog många år att genomföra. En nutida besökare upptäcker ängar, pittoreska vattendrag, broar och små byggnader och kan knappast ana att allt är mycket noga planerat, ingenting lämnat åt naturen själv att avgöra.

1817 gifte sig Hermann med en rik grevlig änka, Lucie von Pappenheim, av Pückler-Muskau kallad Schnucke, och hon kom att dela hans brinnande trädgårdsintresse. Efter nio års äktenskap tog pengarna dock slut efter alla vidlyftiga investeringar i parkanläggningarna och Hermann och Schnucke kom överens om att upplösa äktenskapet så att Hermann skulle kunna resa till England för att hitta en ny hustru med ordentlig hemgift – det skulle vara en utväg för att fortsätta med de storslagna planerna för park och trädgårdar i Muskau. Hermann och Schnucke separerade dock aldrig helt utan behöll goda relationer med varandra.

Furst Pückler arbetade mycket målmedvetet för att förverkliga sina idéer och skydde inga kostnader. Den ekonomiska situationen tvingade honom till slut att sälja sin egendom Muskau. Han bosatte sig senare på slottet Branitz där han återigen började med att försköna omgivningen genom att förändra landskapet, bl.a. lät han anlägga vattendrag och bygga tre små pyramider. Det var dock inte enbart i Muskau och i Branitz som Furst Pückler grep in i de landskap som omgav honom. Han var också verksam i Babelsberg, Weimar och Neuhardenberg och har t.o.m. lämnat spår efter sig i Bois de Boulogne, Paris.

Hermann Ludwig Heinrich, Fürst von Pückler-Muskau måste ha varit en mycket spännande person, en sorts renässansmänniska, som med stor kraft gick in för att förverkliga sina storslagna visioner om trädgårdskonst och landskapsarkitektur.

Sedan 2004 räknas Muskauer Park till UNESCOs världsarv.

Birgitta Delorme 2016-03-28