Ginette Mathiot; Je sais cuisiner

Albin Michel, Paris
”Je sais cuisiner” av Ginette Mathiot är en riktig fransk storsäljare som har sålt i drygt sex miljoner exemplar sedan den kom ut för första gången 1932. Ginette Mathiot lever inte längre, men kokboken gör det i desto högre grad. Det är antagligen den kokbok som har varit den mest förekommande i miljoner franska hem. Kokboken har också översatts till många andra språk. Ginette Mathiot var hela sitt liv verksam som lärare och senare ”inspectrice generale” inom  l’Education Nationale och hon utmärktes med Hederslegionen för sina insatser för fransk kultur och det franska köket.

Ginette Mathiot (1907-1998) var 25 år gammal när hon skrev ”Je sais cuisiner” (Jag kan laga mat) och under sin levnad hann hon senare med ett ytterligare trettiotal böcker om matlagning och bakning. Den första boken med cirka 350 recept tog fasta på fransk husmanskost och mat som var vanlig i franska hem. Moderna upplagor av boken har fortfarande inte några bilder eller lockande illustrationer i färg, utan kännetecknas av ett kort och koncist språk och en enkel beskrivning hur man bör gå till väga. Nu för tiden är ”Je sais cuisiner” fortfarande en mycket flärdfri presentation av cirka 2000 recept  på drygt 700 sidor med djup förankring i husmanskost och traditionell matlagning. Recepten har naturligtvis modifierats och förenklats något under årens lopp, de har anpassats till moderna inköpsvanor. Det behövs knappast längre några beskrivningar hur man t.ex. ska flå harar och kaniner. Boken har utökats med recept på bakverk, godis, olika drycker och regionala specialiteter. I boken finns även tips och praktiska råd av många slag. Boken tar även upp vissa utländska maträtter som blivit vanliga i Frankrike under och efter Ginette Mathiots levnad.

Kort sagt, ”Je sais cuisiner” är en praktisk och fullständig kulinarisk bibel, skriven på ett mycket klart och lättillgängligt språk för att alla ska kunna lyckas med de rätter de ger sig i kast med.

Birgitta Delorme 2015-10-11