Botaniska trädgården i Dublin

Definitionen av en botanisk trädgård är att man odlar plantor för att de har ett vetenskapligt intresse, i en trädgård odlar man plantor för att de är vackra. Med vetenskapligt intresse menar man plantor som samlas in som referens – hjälper till att identifiera växter – för utbildning i botanik, för att rädda utrotningshotade växter, för forskning, för att lära ut vilka betingelser som är de bästa för varje plantor m m.

Irländska parlamentet beviljade pengar 1790 för etableringen av en botanisk trädgård och 1795 köpte man mark i den del av Dublin som heter Glasnevin. Syftet med trädgården var ett vetenskapligt sätt att studera lantbruk. De första åren fanns plantor för föda åt människor och djur och för färgning av garn och tyg men också en del plantor för skönhetens skull eller för studier i systematisk botanik.

1830 hade lantbrukssynen gått över i botanik. Man knöt kontakt med andra länders botaniska trädgårdar, t ex Kew Gardens i London och botaniska trädgården i Edinburgh. Man fick tropiska plantor som krävde orangerier/växthus och sådana byggdes vartefter samlingarna växte. Idag är både planteringar och växthus renoverade, ett nytt hus byggdes 1997 för att rymma ett bibliotek av herbarier.

I Dublins botaniska trädgård pågår mycket forskning, det finns över 300 utrotningshotade arter, det finns ett DNA-laboratorium, det finns nästan 750.000 torkade växter i herbariesamlingen. Man ger också kurser i trädgårdsplanering och skötsel. Sist med absolut inte minst – trädgården är oerhört vacker och är planerad även för att ge avkoppling och skönhetsupplevelser.

Även i ett kort besök i Dublin borde några timmar i botaniska trädgården ingå!

Christina Aili 2015-05-11