Leif Backman; Om gourmandisen

Illustratör; Torsten Århem
Bokförlaget Gothia AB 1959

Författaren tar med oss på en tidsresa och har själv följt Brillat-Savarin känd för de flesta av oss. Han citerar också Grimod de la Renyière, en av gastronomin stora stjärnor, som sagt att ”En god kocks finger bör vara i ständig rörelse mellan kastruller och munnen, endast genom att i varje ögonblick smaka sin ragu kan han finna det rätta lagom-”.  Vår egen dr Hagdahl citeras också, ”Till den högre kokkonstens sluta sig alla vetenskaper liksom floden strömmar till havet”.

Vår författare går igenom den gastronomiska historien i snabbfart. Kokkonsten under antiken då människan tog elden i sin tjänst, Kokkonstens förfall nämligen det romerska frosseriet, Det Franska köket med Ludvig XIV fram till Kokkonsten i våra dagar och Skandinavisk gourmandis och då kommer både galten Särimner, Röde orm och Toke samt munkarnas och klostrens betydelse för det kulinariska fram.

Avslutningsvis på denna resa i expressfart får vi ta del av Gustav II Adolfs middag den 8 februari 1632. Den upptog inte mindre än trettio rätter och ändå blev det samma dag en aftonmåltid på nästan lika många. Bastant kan man tycka, dock måste jag säga att desserterna inte var så omfattande. Man kan nog förstå orden om att Gustav Adolf med tiden blev tämligen fet.

Illustrationerna har en stark tidsprägel de är alla i svartvitt och stundtals helsides, de utgör ett vilsamt komplement till författarens snabbresa. Man av inspireras dock av texten till att söka mer information i mera uttömmande litteratur i detta digra ämne!

Carita Wallman Larsson, 2015 08 22