Tomas Tullberg; Sara Lisa von Linné, En biografisk studie

Särtryck ur Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2006

Vem var hon den frågan har många ställts sej, sin tids doldis Sara Lisa, Carl von Linnés gemål? Inte förrän jag kom att ägna mej åt att studera Carl von Linné började jag fundera över vem som stod vid hans sida. Lyckligtvis fick jag tillfälle att lyssna till fil mag i historia Tomas Tullberg när han besökte Sandviks Gårds föreningen i Järfälla och berättade för oss om Sara Lisa född Moraea 1716 – 1806.

Hon växte upp i Falun och vi kan tacka de dagboksskrivande bröderna Reuterholm, vars far var landshövding i Dalarna, att vi vet så mycket om Sara Lisa. Givetvis är det så att förlovningen med Carl 1734 fick en helt avgörande betydelse för henne. Hon fick ju i och med detta så småningom ansvar för en växande familj, två hushåll, ett inne i staden Uppsala och ett utanför på det numera rikskända Hammarby utanför Uppsala. Den gården hon under ca trettio år ansvarade för driften på.

Sara Lisas far var provinsialläkare i Falun , hon var äldsta barnet till Johannes Moraeus och hans hustru Elisabeth Hansdotter Moreaus som var av prästsläkt. Gården Sara Lisa växte upp på låg i Svärdsjö utanför Falun. Familjen ansågs höra till klassen ofrälse ståndspersoner, den dåvarande borgarklassen.

sara lisaLinné träffade Sara Lisa första gången i vid jultid 1733 – 1734 då han var på besök i Dalarna tillsammans med en skolkamrat. Linné friade till henne den 16 januari 1735 och fick av henne ett jakande svar men det kom att dröja innan hennes far svarade på frieriet, han ansåg att Linné inte hade en tillräckligt stark ställning för att försörja en blivande familj. Sara Lisa fick vänta på sin blivande make i tre år. Sara Lisa var ju dotter till en av Dalarnas rikaste män så man kan fråga sig om det var ett resonemangsäktenskap från Linné sida. Under den s k stockholmstiden då Linné verkade som läkare byggde han upp sitt och hustruns liv, den nya hemstaden var ju betydligt större än Falun. Man kom att bo i det s k Räntmästarhuset och där blev Sara Lisa första gången ansvarig fullt ut för det gemensamma hemmet. I samband med giftermålet målades det enda bevarade s k brud- och brudgums-porträtten och det är på Sara Lisa enda bevarade oljemålningen.

När Linné fick sin utnämning till professor av konungen flyttade familjen till Uppsala med sonen Carl som hade fötts när Sara Lisa vistades i Dalarna. Under tiden i Uppsala utökades familjen till sju barn varav fem nådde vuxen ålder. Tjänstebostaden var på Svartbäcksgatan intill den Botaniska trädgården. Uppköp, lagring, tillredning av mat i hushållet som ofta också omfattade ett antal studenter var nog så krävande på den tiden. Det sägs att Sara Lisa var rätt sträng med barnen – om det skämdes bort så var det i så fall av Linné.

Umgänget var stort och Sara Lisa hade ansvaret för middagar och mindre tillställningar, släkten från såväl Dalarna som Småland kom ofta på längre besök. När Linné köpte lantgården Hammarby så fick Sara Lisa två hushåll att ansvara för. Hovet ställde stora krav på Linné och stundtals var Sara Lisa helt ensam med ansvaret för alla barnen. Kosthållet var enkelt; frukost, middag och kvällsmat. Menyn var huvudsakligen soppa, bröd och kött. Potatis fick man endast tre ggr per vecka.

Linné berömde sig av att ha en god hustru”-han skriver 1776 att Gud givit honom den Hustru han mest önskade sig som hushållade medan han arbetade- ”
Kontakterna med den vetenskapliga världen hade inte Sara Lisa , hon hade inte fått studera och kunde inte latin. Däremot umgicks hon med familjebekanta och några av Linnés lärjungar. Det ansågs att Sara Lisa var en sträng mor och barsk även mot studenterna/lärljungarna.

Mot slutet av sin levnad var Linné sjuklig och 10 januari 1778 avled han. Begravningen förrättades i Uppsala Domkyrka. Sara Lisa stod för en storståtlig begravningsmiddag med pepparrotskött, skinka, bouillon, färsk fisk, hummer, budding, köttpastey, kalkon, tjäderstek, spansk torta med såckerglacering, såckerkaka, glacerad spritbakelse, desérer, portugisvin, franskt och pontak, samt bischoff och pounsch samt avslutningsvis caffe!
En måltid som säkert lät tala om sig.

Efter Linnés död flyttade Sara Lisa till Hammarby med döttrarna och hon kom att driva jordbruket i närmare trettio år jämfört med Linnés cirka tjugo. Hon drev gården själv tillsammans med hjälp av en rättare tre till fyra drängar, fem till åtta pigor, en torpare och en dagkarl.
En verklig krutgumma som levde aktivt tills hon blev 90 år. Heder åt en sådan kvinna!

PS I jämställdhetssyfte rekommenderas också Sara Lisa & Linné, ett äventyr bland blommor och bin, med text av Maria Bergström och illustrationer av Niklas Jönsson, utgiven av Sensus studieförbund2007, en tecknad berättelse avsedd för barn.

Carita Wallman Larsson 2015-08-22