Mats Hellström, red; Östersjömat

Traditioner, recept och matkultur
Carlssons Bokförlag, 2005

2005 tog den dåvarande landshövdingen Mats Hellström initiativet till ett evenemang i form av tio bufféer med mat från länderna kring Östersjön. För att bevara de kunskaper om våra grannländers mat som då dukades upp i Tessinska Palatset och samtidigt ge en bredare bakgrund till dagens seder och bruk i våra grannländer samlade Mats Hellström (redaktör) bidrag från Jan-Öjvind Swahn, Kurt Genrup, Jens Linder, Bengt Eriksson, Magdalena Ribbing och Helena Forsgård till boken ”Östersjömat”. Boken ger många mathistoriska tillbakablickar och mycket av det som oftast uppfattas som typiskt för vissa svenska landskap återfinna som typiska rätter i en del andra Östersjöländer, t.ex. kroppkakor och spettekaka.

Med de senaste årens gastronomiska trender och påverkan från fjärran länder är vi idag mer familjära med mat från Asien och Medelhavet än med mattraditioner från t.ex. Lettland, Litauen eller Polen. Historiskt sett finns det dock många gemensamma beröringspunkter, alla länder har haft tillgång till ungefär samma råvaror och där spelar sill, lax och strömming en ganska stor roll. Med tanke på att sjövägarna var de som var mest lättframkomliga under många århundraden öppnade de också för kontakter länderna emellan. De knöt samman både länder och regioner. Hansans stora utbredning hade stor betydelse för handel och kultur och har också haft påtagligt inflytande på mattraditionerna i länderna runt Östersjön. Det livsviktiga saltet var lika nödvändigt i alla östersjöländerna för t.ex. insaltning av kött och fisk, och sädessorter som råg och korn var förutsättningar för att kunna baka bröd.

Boken bjuder på kapitel om vodkabältets utbredning, om brännvinsbordet är en förelöpare till det svenska smörgåsbordet eller ej och hur vi började dricka te.
Det tyska köket har lämnat många och bestående spår i seder och bruk när det gäller mat och recept i vårt land och en ganska stor del av boken ägnas just åt den tyska matkulturens påverkan hos oss under olika århundraden. Några kapitel ägnas åt funderingar kring äpplet, en frukt som fanns i Östersjöområdet för mycket länge sedan och som fortfarande gör anspråk på att vara ett både älskat och populärt inslag i vår mathållning.

Boken om Östersjömat ger inte något entydigt svar på vad som egentligen menas med benämningen, men man kan gott utgå från att länderna kring Östersjön, som har haft så mycket gemensamt under många århundraden, numera med utökade kontakter, ska kunna fortsätta påverka och inspirera varandras kulinariska erfarenheter.

”Östersjömat” är illustrerad med bilder av matfotografen Björn Lindberg.

Birgitta Delorme 2015-08-23