Claudia Lanfranconi, Sabine Frank; Die Damen mit den grünen Daumen

Elisabeth Sandmann Verlag GmbH
München, 2009

Claudia Lanfranconi, konsthistoriker, och Sabine Frank, konstvetenskapare, har skapat en mycket vacker och rikt illustrerad bok om kvinnor med ”gröna fingrar. Boken fick det tyska Gartenbuchpreis 2009 för bästa bok inom kategorin Trädgårdshistoria och belyser kvinnors roll i trädgårdskonstens utveckling.

Kvinnor i samhällets toppskikt manifesterade sig tidigt i historiens gång som inspiratörer och entusiaster för vackra trädgårdar. De överlät det praktiska arbetet åt landskapsarkitekter och trädgårdsmästare medan senare århundrades kvinnor inte själva drog sig för att få smuts under naglarna för att skapa en plats för avkoppling, inspiration och passion.

Några kvinnor i boken har först gjort sig kända som skönlitterära författarinnor och senare låtit sina trädgårdsintressen återspegla sig i böcker och artiklar, t.ex. Edith Wharton, Colette, Vita Sackville-West. Andra kvinnor har gjort sig namn inom måleri och naturvetenskap, t.ex. Maria von Oosterwyck och Maria Sibylla Merian som båda två är mycket välkända namn inom 1600-talets blomstermåleri. De vinnlade sig om att så naturenligt som möjligt återge blommor och andra växter.

1800-talet öppnade för allt bredare möjligheter för kvinnor som önskade att mer aktivt ta del i trädgårdsskötsel. Tidskrifter för kvinnor publicerades av kvinnor, böcker gavs ut, t.ex. Jane Loudons ”Gardening for Ladies”, 1840 och trädgårdsskolor för kvinnor inrättades. 1800-talets stora kvinnliga trädgårdspersonlighet är Gertrude Jekyll som tillsammans med den betydligt yngre arkitekten Edwin Luyten skapar begreppet ”Cottage Garden” som anses så typiskt för den engelska trädgårdskonsten. De arbetar tillsammans med ett hundratal projekt, Luyten står för arkitekturen och Jekyll för trädgårdsutformningen.

Ett kapitel i boken ägnas åt rosor och personlligheter som förknippas med ett utpräglat intresse för dessa växter. Joséphine de Beauharnais, första hustru till Napoleon, skapade en rosenträdgård vid sommarslottet Malmaison utanför Paris och gav målaren Pierre Joseph Redouté i uppdrag att måla rosorna. Rosenträdgården i Malmaison finns kvar och Redoutés fantastiska rosenplanscher hör till de stora klassikerna inom blomstermåleriet.

Boken är ett fint exempel på hur kvinnors konstnärliga kreativitet under tidens gång har fått utlopp i trädgårdsskötsel, måleri och skönlitterär verksamhet. Den presenterar de olika personligheterna i ganska korta ordalag, men fullt tillräckliga för att stimulera till vidare intresse.

Birgitta Delorme 2015-08-21