Trädgårdsresa till Kuba; Nog var det grönt och skönt!

November 2014

Äntligen blev vår efterlängtade trädgårdsresa av. För egen del vågar jag påstå att ingen tidigare semesterresa varit så givande, resulterat i överraskande insikter och framtvingat reviderade åsikter. Kubas tidiga historia med revolutionen och Castros maktövertagande, Grisbukten och Kubakrisen, Che Guevara -Kubas oroliga politiska historia har gjort att ön inte är så exploaterad, hästdragna kärror och ”bussar” på vägarna och ett jordbruk som är påtagligt extensivt. Fritt strövande nötboskap över vidsträckta ytor, grisar, getter och hönor verkar inte höra hemma någonstans. Njutningsmedlen utgör en stor andel av den intensivare produktionen: tobak, socker (rom) och kaffe. Vi besökte en välrenommerad tobaksfarm och hantverket var så fascinerande att till och med undertecknad funderade på att börja röka. Vid en gammal sockerfabrik fick vi nypressad sockerrörssaft som dock av hygieniska skäl måste spädas med rom. Hela resans överlägset godaste kaffe bjöds vi på hos en småbrukare uppe i bergen.

Vi vandrade i naturparker och botaniska trädgårdar, vi gick naturstigar och åkte båt längs underjordiska grottor. Man frapperades av den intensiva växtligheten överallt, vägarna kantades av ogenomträngliga taggiga buskar. Palmer som man vant sig vid att bara se som alléer vid strandpromenader utgör här skogsträd, likaså kaktusar och dessutom akacior, kapok, mahogny, balsa, bambu och otaliga mindre kända trädslag. Mäktiga banjanträd breder ut sig med luftrötter som växer ned från grenarna och rotar sig. Turistträdet har röd bark och har fått sitt namn då den påminner om solbrända ”blekansikten”. Runt trädstammarna klättrar nattens drottningar och vanilj, andra obekanta klängväxter skapar intensivt gröna trollskogar. Varje träd utgör dessutom värd för otaliga epifyter, orkidéer, bromeliacier och lavar.

Inför resan skulle jag läsa på om palmer men gav upp då det visade sig att arterna är hundratals och av dem är rentav 38 arter endemiska i Kuba. Berggrunden är mångenstädes havsbotten och porös, perforerad av grottor och håligheter och utgör en god grogrund för växtligheten. För så gott som varje växtart kunde våra guider ange en medicinsk funktion, kubanerna har återgått till gamla beprövade metoder.

När den omfattande sockerexporten till Sovjetunionen upphörde blev det stor livsmedelsbrist i Kuba. Man exporterar socker för att importera ris i stället för att intensifiera den inhemska matproduktionen, t ex på bekostnad av sockerarealen. I städerna växer det spontant upp trädgårdsodlingar som man uppmuntrar genom att ålägga alla kommuner att anlägga modellodlingar som förebilder.

Kubas nationalfågel är Tokororon, vid stränderna underhölls vi av pelikaner. Men den mest spektakulära fågeln var kalkongamen som närhelst man blickade uppåt sågs segla omkring spejande efter as.

Att Ernest Hemingway som fick Nobelpriset i litteratur 1954 för ”Den gamle och havet” skriven på Kuba om en gammal kubansk fiskare bodde länge i Finca La Vigia (nu ett museum) är väl känt. Att John Lennon sitter staty i Havanna är kanske mindre känt. Han vann i popularitet med sitt freds- och kärleksbudskap och många stora kubanska artister har återgett hans musik.

Tolv dagar i Kuba rann iväg med en hisnande fart. En ny känsla bär man med sig hem, troligen för all framtid – ”måtte det gå bra för Kuba och det kubanska folket där på den underbara ön”.

Tor Lindholm, reseledare och Carita Wallman-Larsson, resenär