Marie och Björn Hansson; Köksträdgårdens historia

Norstedts, 2011

Marie Hansson är utbildad trädgårdsarkeolog och historiker utöver trädgårdsskribent. Björn Hansson är framstående växt- och trädgårdsfotograf och dessutom biolog; tillsammans har de tidigare gett ut ett flertal böcker om växter och trädgård.

”Köksträdgårdens historia” är en mycket vacker bok som generöst bjuder på en flertusenårig översikt av utvecklingen från enkla nyttoträdgårdar fram till dagens köksträdgårdsanläggningar av mer eller mindre komplicerad karaktär.  Boken kräver inga förkunskaper om botanik eller trädgårdsskötsel utan kan njutas av alla som är lite intresserade av kulturhistoria och trädgårdar. Språket flyter lätt och ögat fröjdas av det vackra bildmaterialet och illustrationerna. Varje kapitel har fått sin egen växtlista över de grönsaker och kryddor som odlats under respektive epok.

”Köksträdgårdens historia” går tillbaka till grekernas och romarnas tid, fortsätter med medeltidens kålgårdar och kvannegårdar, fruktträdgårdar, humlegårdar utan att förglömma klostrens betydelse när det gäller nyttoträdgårdar. Det redogörs för medeltidens intresse för örter och grönsaker liksom för nya trädgårdsredskap. Renässansens och barockens idéer för köksträdgårdar behandlas liksom 1700-talets och 1800-talets influenser vad beträffar inhemsk utveckling såväl som påverkan från utländska förebilder. Magnus Gabriel de la Gardie, Schering Rosenhane, familjen Hall på Gunnebo är några namn som presenteras och som lämnat markanta spår efter sig i köksträdgårdens historia. Senare århundradens praktiska innovationer som pomeranshus, orangerier och växthus och deras betydelse för utvecklingen av de svenska köksträdgårdarna belyses. Boken avslutas med ett kapitel om bl.a. 1900-talets koloni- och egnahemsträdgårdar .

Det är förunderligt hur Marie och Björn Hanssons har lyckats ge sin vackra bok ett sådant digert och rikt innehåll på knappt 200 sidor.

Birgitta Delorme 2015-05-13