Sten och Katarina Dunér; Trädgården vid Drömmens

Stockholm 2005

Sten Dunér är konstnär och författare och Katarina Dunér är författare, TV-producent och tiden när boken skrevs var hon ordförande i Riksförbundet Svensk Trädgård. Fotografen Olle Holm har dokumenterat trädgården. Tillsammans har de åstadkommit en mycket njutbar bok, nästan meditativ, en bok att vila i.

Sten och Katarina Dunér hittade ett torp i sin barndoms trakter vid en glänta i skogen som de under femtio år förvandlat till en trädgård med inspiration från omgivningarna och egna drömmar. Namnet Drömmens kommer troligen från soldaten Dröm som bott i torpet med sin familj. Drömmens ligger nära Värnamo och Dunérs funderar om vägen förbi deras ägor var den väg som cisterciensermunkarna tog på 1140-talet under sin vandring för att bygga klostret Nydala.

De inleder med en beskrivning av hur bygden förvandlats från åkerbruk till skogsbruk. Bygdens befolkning kunde inte längre försörja sig på småbruk men fick bidrag om de planterade gran på alla öppna ytor. Dunérs har jobbat hårt med att rädda husen, skapa sin trädgård med André Mollet i tankarna att man ”utav en ödemark kan göra en Lustegård”. De oroar sig också över att naturen kanske tar tillbaks trädgården den dag de och övriga familjen inte orkar arbeta där längre. Men glädjen i boken är inte att missta sig på, de avslutar det första inledande kapitlet med ett citat som väl beskriver deras intentioner – ”En trädgård bör vara en levande besjälad bild av allt som tillhör ett naturligt landskap sade en vis kines en gång på 1700-talet till den franske missionären Cibot.”

Kapitelindelningen är gjord efter trädgårdens betingelser, öppen gräsmatta, sten, vatten, rabatter i sol och skugga, kryddgård och och avslutas med fylliga växtförteckningar för varje avdelning och med vackra och stämningsfulla bilder. Deras odlarmödor och svårigheter beskrivs men också glädjen över att njuta sin första nyupptagna potatisskörd. De lånar Karel Capeks ord ”Skötandet av jorden består dels i olika slags grävande, hackande, vändande, schaktande, luckrande, jämnande, glättande och friserande, dels i diverse tillsatser. Ingen pudding kan vara mera komplicerad än välpreparerad trädgårdsjord”.

Varje kapitel är fyllt av historiska referenser, författarcitat och sist ett fantastiskt bokslut med historien om och bilder på många som bott i deras hus och i grannhusen från 1809 till 1946. Bara det en kulturhistorisk gärning.

 Christina Aili 2015-04-03