Trädgårdspraxis år 1754

Hans Mårtensson, 2002 Kristianstad

”Trädgårdspraxis” skrevs av Petter Lundberg, trädgårdsmästare med handelsträdgård vid Roslagsgatan i Stockholm, trädgårdsmästareålderman och ”ämnessven” i Vetenskapsakademien. Boken blev mycket populär och kom ut i fem utgåvor, kom också ut i dansk översättning. Nyutgåvan är mycket vacker med botaniska färgillustrationer från Ekonomisk botanik, 1816, samtida svartvita illustrationer och svartvita skisser av Mäster Lundbergs egen hand. Han gav ut en uppföljare, ”Frösamlaren 1775, 50 års erfarenhet av odling”.

Det finns gamla örtaböcker som tar upp vilka växter som odlades, t ex Arwid Månsson ”Een mykit nyttig Örta Book” från 1628, Johann Ahlich ”Swenska Lust- Örte och Trädgård” från 1722. Klosterträdgårdar finns dokumenterade, arkeologer har även dokumenterat trädgårdar, t ex vid utgrävningarna av Pompeji. Hans Mårtensson kommenterar att när 1700-talsträdgårdar ska beskrivas är det de förnäma parkerna och de berömda arkitekterna som visas fram. Petter Lundberg är vardaglig och jordnära och ger praktiska råd. Den ursprungliga språkstilen är tidstypisk, bildrikt, målande och omständlig. Mårtensson har moderniserat språket men bibehållit de idag ålderdomliga och speciella uttrycken.

Petter Lundberg skriver i sitt företal ”omsorgen hos oss bör vara om våra inhemska växters skötsel och fortplanterande. Såsom de därvid är vane vid vår luft,att de behörigen skiljas, sås och planteras vid rätta årstider och uti tjänliga jordmåner; dock likväl och som erfarenheten visar redan ifrån första tider, men i synnerhet i de senare, att åtskilliga nyttiga utländske växter kunna genom flit och omvårdnad även här i Sverige planteras och till mognad bringas, för både allmänt och enskilt gagn, så lär även utan svårighet medgivas, att vår omsorg jämväl bör sträcka sig till dessa senare, icke allenast uti teorin, utan förnämligast uti den praxis som gäller i kallare länder”.

Boken är indelad i sex böcker: Om köksträdgården, Om trädgården, Huru man varjehanda trädgårdsfrukter samt bär och kryddor upptorkar och insyltar, Om lustgården, Om orangeri och dess anläggande och Huru humlegårdar bör skötas och anläggas. Som tillägg finns också instruktioner om ”Nödige påminnelser för en trädgårdsmästare, huru varje månads göromål bör regleras och i akt tagas. Omfattningen av det som odlades kan förvåna, Lundberg tar upp 20 olika rotfrukter, 38 bladsaker eller kryddor plus champinjoner och sparris som tillägnas var sitt kapitel.

Det är en kulturgärning att ge ut boken på nytt och med lite förenklat språk och försedd med fler illustrationer. Som Mårtensson säger ” Trädgårdspraxis kan läsas i en följd från pärm till pärm, men det är också en översiktlig uppslagsbok där alla kan finna något av intresse”. Den går utmärkt att bläddra i för att njuta av text och bild.

Christina Aili 2014-10-14