Clarissa Dickson Wright; Spilling the Beans

Hodder & Stoughton Ltd, London, 2007

Clarissa Dickson Wright (1947-2014) blev känd för en större publik, ca 70 miljoner TV-titttare, som en av Two Fat Ladies, en serie TV-program som hon medverkade i med Jennifer Paterson 1996-99. De åkte omkring på motorcykel och sidovagn på den engelska landsbygden och lagade mat. Innan dess (och även därefter) hade Clarissa Dickson Wright levt ett mycket mångskiftande liv, vilket hon beskrev i sin självbiografi ”Spilling the Beans”.

Clarissa Dickson Wright föddes som yngsta barnet av fyra i en välbärgad familj. Fadern var känd kirurg och modern en rik arvtagerska från Australien. Clarissas uppväxt blev stormig p.g.a. faderns våldsamma natur och alkoholproblem. Gentemot sin fars önskan att hon skulle studera medicin utbildande sig Clarissa till jurist och blev Englands yngsta ”barrister” genom tiderna. När modern dog fick Clarissa ärva 2, 8 miljoner pund som hon snabbt levde upp. Clarissa Dickson Wright blev alkoholist och under tolv år skulle hon få gå igenom många svårigheter innan hon lyckades resa sig och bli nykter efter tolv års missbruk . Clarissa Dickson Wright skriver mycket öppet om sin alkoholism.

“I suppose I ought to regret it. But I look at so many people I know who lost all their money at Lloyds, on the stockmarket, bad investments or unsuitable men and I know I got the better deal. I’d never have gone through the hardships if I’d kept the money, so actually I’ve had a much fuller life without it. Anyway, I didn’t spend it as such, I recycled it into the economy. I was ahead of my time…”

Självbiografin är en tragikomisk berättelse om ett energifyllt liv, fyllt av dråpliga historier men också av smärta. Clarissa Dickson Wrights obetvingliga humor har säkert varit henne till stor hjälp i försöken att bemästra och få ordning på sitt liv igen. En annan viktig faktor i hennes liv var matlagning och hennes stora gastronomiska intresse. Clarissa Dickson Wright jobbade som kokerska på St James’s Club och i en del privata hem innan hon kom till Books for Cooks, en kokbokshandel i Notting Hill, London. Senare startade hon Cooks Book Shop i Edinburgh, där hon slog sig ned. Hon var också den första kvinnliga ”lord rector” vid Aberdeen University 1999-2005.

two fat ladiesTV-serien med Two Fat Ladies 1996-99 blev en stor framgång och gjorde Clarissa Dickson Wright allmänt känd. Hon fortsatte att skriva böcker och medverka i TV-program som speglade hennes starka engagemang och varma intresse för landsbygden, jakt, djuravel, närproducerade livsmedel, etc. Clarissa Dickson Wright var mycket tydlig med sina åsikter i olika frågor och tog gärna ställning i det som hon tyckte var viktigt att förespråka, även om hon ibland ansågs som obekväm. ”Spilling the Beans” är en mycket rättfram levnadshistoria som utan smink beskriver Clarissa Dickson Wrights ”ups and downs”. Hennes stora passion för mat och gastronomi blev till stor del hennes räddning i kampen att komma ur sitt missbruk. Hennes engagemang för frågorna kring mat och mathållning har bidragit till större allmän medvetenhet och intresse för våra livsmedel.

Birgitta Delorme 2014-11-27