Anna-Maria Blennow; Europas trädgårdar – Från Antiken till våra dagar

Signum/Atlantis, Lund, 2009

Anna-Maria Blennows stora bok om ”Europas trädgårdar”, med underrubriken ”Från Antiken till Nutiden”, gavs ut 2009 och det var det första stora verket på svenska som ger en grundlig och heltäckande bild av trädgårdskonstens långa historia från grekernas och romarnas tid fram till och med det tjugonde århundradet. Det är en fascinerande överblick med redogörelser för hur olika idéinriktningar inom litteratur, politik och religion har haft betydelse för trädgårdskonstens utveckling och utformning under många århundraden i Europa.  Bokens kapitel behandlar trädgårdar i antikens Grekland, i romarriket, i Spanien under morernas tid liksom medeltidens och renässansens trädgårdar. Den italienska och den franska trädgården behandlas var för sig liksom den romantiska trädgården och landskapsträdgården. Arts and Craft-rörelsens trädgårdar i England och hur de har påverkat trädgårdskonsten inom landet och utanför dess gränser. Boken behandlar också Stadsparker, Trädgårdsstäder och Trädgårdsförstäder liksom Modernismens trädgårdskonst.

Nydanare har bildat skola genom att anlägga trädgårdar och parker enligt egna idéer. De har i sin tur spritt sig över olika nationsgränser och påverkat andra inriktningar. Modetendenser har uppstått och försvunnit, men oftast lämnat någonting kvar att arbeta vidare med.

”Europas trädgårdar” låter oss möta ett stort antal namn på personer, trädgårdar och parker som har haft betydelse för trädgårdskonstens utveckling. Med dem som utgångspunkt är det bara att botanisera vidare i önskad riktning.

Vita Sackville-West, engelsk författarinna och trädgårdsskribent med egen trädgård som gått till historien, har vid något tillfälle sagt att “The most noteworthy thing about gardeners is that they are always optimistic, always enterprising, and never satisfied. They always look forward to doing something better than they have ever done before.”

Trädgårdskonsten kan tyckas vara i ständig förändring. Den blickar inte enbart framåt mot nya landvinningar utan kan också återskapa kända trädgårdar som har vuxit igen och försvunnit för länge sedan. Slottet Villandry i Loiredalen t.ex. har nu för tiden en mycket vacker renässansträdgård, inklusive köksträdgård, efter det att den rekonstruerats under 1900-talet. Ett sådant arbete ger möjlighet att komma renässansens trädgårdskonst närmare, det levandegör ett stycke historia på ett mycket konkret sätt.

Det finns flera exempel på försök att komma enstaka ursprungliga trädgårdar nära med hjälp av dokumentation som får ligga till grund för nytt skapande.  Att läsa Anna-Maria Blennows bok ”Europas Trädgårdar” är att följa en mycket kunnig guide på en fängslande och behaglig vandring genom trädgårdskonsten och dess historia genom olika århundraden.

Birgitta Delorme 2014-11-27