Redskap, serien Praktisk trädgård

Gustaf Alm , teckningar Han Veltman
LTs förlag 1977

Praktisk trädgård är en serie handböcker som vände sig till alla som tycker det är roligt att syssla med trädgård. Serien omfattar Beskärning av buskar och träd, Finn Boström, Balkongträdgården, Gräsmattan, Hobbyväxthus samtliga av Gustaf Alm.

Denne nära nog legendariske trädgårdskonsulenten och författare har stått fadder för mycket inom svensk trädgårdsnäring, bland annat lagt grunden till den numera allmänt uppskattade mässverksamheten som fick sin början i Sollentuna och numera huserar i Älvsjö.

Gustaf var en praktisk man som testade det mesta i den egna trädgården i Vallentuna. I samarbete med den utmärkte illustratören Han Veltman beskriver han redskapen i trädgården på ett både kärleksfullt och effektivt sätt.

Basredskapen är enligt Gustaf trädgårdsspade, grävgrep, renshacka/eller skyffeljärn, kratta, ståltrådsräfsa, grävräfsa, planteringsspade, sekatör, kniv, gräsklippare och en del kompletteringsredskap såsom trädgårdskärra, grensax, vattenkanna, skyffel och kommen så långt lägger Gustaf till att det behövs ett skåp att förvara spruta och eventuella bekämpningsmedel .

Visst har det hänt mycket sen boken kom ut, bekämpningsmedel och besprutning är ju något vi alla vill undvika. Numera föredrar man ju förebyggande åtgärder och mekanisk alternativ biologisk bekämpning. Jag delar verkligen Gustafs uppfattning om att det känns skönt att arbeta med välgjorda riktiga redskap. Boken ger förutom genomgången av de olika redskapen en bra bild av vilken grundutrustning man behöver, givetvis beroende av vilken typ av trädgård man har.

Boken följer också odlingsmetoder; den tar upp jordbearbetning, anläggning, sådd och plantering, men även anläggning av gräsmatta med underhåll och skötsel, samt givetvis beskärning och bevattning.

En nyttig liten bok!

Carita Wallman Larsson 2014-10-14