Dahl-Thygesen; Trädgårdens fiender i färg

AWE/Gebers , 1976

Boken handlar om skadedjur och sjukdomar på våra prydnadsväxter. Den svenska bearbetningen är gjord av  Bror Tunblad boken gavs  ursprungligen ut på danska av Mogens H. Dahl.

Vem har inte funderat över hur och man ska bekämpa skadedjur och sjukdomar på växterna i sin trädgård. En evig fråga. En som under flera sekler arbetade med den frågan var Bror Tunblad, legendarisk redan under sin levnad. Han var  verksam på Statens Växtskyddsanstalt, Solna. I december 1974 lade Bror denna bok till sina övriga egenskrivna alster. Han hade då bearbetat Dahls och Thygesen B.Thygesens bok Havens fiender i farver.

För mej blev det en verklig aha-upplevelse när jag via Åkarps antikvariat i Lund kom över denna bok. Utmärkta och vackra illustrationer gjorda av Verner Hanecke. Läsarna hittar en användbar nyckel till att bestämma angrepp på prydnadsväxter, svampar, skadedjur, bristsjukdomar och får beskrivet skador av kyla, värme, ogräsmedel men givetvis också hur dessa skador ska åtgärdas!

I den allmänna delen får trädgårdsägaren lära sej skillnaden mellan svampar, bakterier och virus men även vilka djurgrupper som kan ställa till problem. OBS dock! Vad gäller användning av bekämpningsmedel så finns det nya bestämmelser som måste följas.

Färgplanscherna i boken och därtill hörande texter ger läsaren möjlighet att förstå vilken skada man drabbats av. En viktig rekommendation som lätt glöms bort är växelbruk. Exempelvis dahlior behöver upptill 4 år innan de grävs ner på samma plats. Man undviker sjukdomar och jordtrötthet genom växelbruk. Att boken som ju har några år på nacken tar upp biologisk bekämpning av skadedjur är verkligen lovvärt. En bra litteraturlista att botanisera i höjer värdet av boken.

Carita Wallman Larsson 2014-10-14