Karel Capek; Ett år med min trädgård

Teckningar Josef Capek
Gebers Fanfarböckerna , Almqvist&Wicksell,1955

Karel Capeck föddes 1890 01 19 i Böhmen och dog i Prag 1938, Ett år med min trädgård är ett litet unikum i hans författarskap. En bok alla trädgårdsägare måste ha, eller kanske rätteligen som Hans Fallada säger i förordet “En bok för dem som ingen trädgård har”?

Karel och brodern tecknaren Josef börjar med att på ett pedagogiskt sätt beskriva hur man anlägger en trädgård, allt ifrån de dagliga vedermödorna i anläggningsarbetet fram till glädjen att se dessa vedermödor resultera i en skir, spirande och så småningom grönskande anläggning.

Man föds inte till trädgårdsodlare, man skulle kunna säga att med Karels och Josefs hjälp danas man till att bli det. Trädgårdsåret börjar med januari som många nog betraktar som en overksam del av trädgårdsåret, bland annat beroende på något som vi har särskilt stor anledning att beakta det vill säga vädret. Teckningen med träd och buskar klädda i jacka, byxa och hatt säger allt om de problem en trädgårdsägare ska lösa.

Kapitlet om frö där Karel behandlar olika odlingssubstrat och vilka tillsatser man bör ha, träkol, sand, marmorstoft, kogödsel och så vidare allt detta är rena rama geologin. Spännande är också beskrivningen av olika fröer. ”De kan vara tunna som barr eller stora som kackerlackor”.

Insprängt i växtodlingsåret finns kapitlet om kaktusodlaren och vad det innebär. Att odla kaktusar kräver passion säger författaren och räknar upp ett antal olika typer kaktusar kan likna sjöborrar, gurkor, pumpor, ljusstakar, sugskivor och hårtofsar, man måste känna en lidelse för kaktusar för att kunna odla dem. Häftigast är kanske ändå kapitlet om Jorden ”Den vi trampar på och odlar i”.

Ett av citaten i boken är från Böhmen ” Kommer tid kommer rosor” kanske ett råd så gott som något, den som har tålamod får skörda både skönhet och nyttigheter.

Gläds och njut av boken om så bara av att odla i sinnenas trädgård.

Carita Wallman Larsson 2014-10-14