Rut Wallensteen-Jaeger; Fester och kalasmat när seklet var ungt

LTs Förlag, Stockholm, 1976
Rut Wallensteen-Jaeger (1903-1995) arbetade som hemkonsulent i Östergötland i nästan 40 år och kom då i kontakt med personer som fortfarande hade egna kunskaper och personliga minnen från svunna tider då matlagningens betingelser var helt annorlunda. Rut Wallensteen-Jaeger skrev på 1970- och 80-talen flera böcker om förhållandena under tidigt 1900-tal, bl.a. ”Fester och kalasmat när seklet var ungt”, en bok som beskriver hur det gick till i olika samhällsskick vid festliga tillfällen, hur man rustade till kalas och vad som förväntades av gästerna.

Det tidiga 1900-talet åstadkom en omvälvning i köket. Järnspisar hade visserligen i mycket stor utsträckning redan ersatt de öppna spisarna i köken vid sekelskiftet, de erbjöd en jämnare värme för bakning och matlagning. Vatten och slask installerades, vilket underlättade arbetet; isskåp var en nymodighet som gjorde det möjligt att bättre behålla matvarornas fräschör.
Rut Wallensteen-Jaeger berättar om ”kalaskokerskor” som anlände redan ett par tre dagar innan den stora festen skulle äga rum för att baka och laga all mat. Hur kunde dessa kvinnor åstadkomma så många och oftast komplicerade och eleganta rätter under så enkla förhållanden? Det krävdes ett mycket gott hantlag, stor erfarenhet och mycket gedigna kunskaper när inte några halvfabrikat fanns att tillgå.
”Fester och kalasmat när seklet var ungt” visar att husmödrar i allmänhet och kalaskokerskor i synnerhet måste kunna klara av en mängd uppgifter i köket som senare försvann allteftersom de tekniska innovationerna förenklade köksarbetet. Den nya tekniken gjorde livet successivt bra mycket lättare, men mycket av de nedärvda kunskaperna om mathållning och råvaror gick förlorat. Att läsa ”Fester och kalasmat när seklet var ungt” är att kliva in i en annan värld, en kulturhistoriskt intressant läsning.
Birgitta Delorme 2014-03-05