Sanna Töringe; Historier om blommor

Värnamo 2002

Sanna Töringe, bibliotikarie, författare och matroad trädgårdsälskare har skrivit en lustfylld bok om året i trädgården med rikliga exempel på hur författare besjungit blommor genom att ge citat från de gamla grekerna och framåt.

Boken täcker hela året med kapitelrubrikerna Tidig vår, Vår och hänryckning, Försommar, Högsommar och Sensommar och höst. Runt de 33 blommor hon valt ut ger hon historien genom myter, sagor och berättelser. I förordet konstateras att boken är en ”blandning av skrönor, kulturhistoria, onyttiga fakta, skönlitterära tips, praktiska odlingsråd och poetiskt drömmeri”. Varje del inleds med berättelser och citat och avslutas med odlingsråd i en pedagogisk uppdelning mellan enkelspalt och dubbelspalt.

Hon citerar Walahfrid Strabos poem Hortulus om liljor och alla trädgårdsentusiaster kan nicka instämmande i hans tips att man måste vara beredd på att smutsa ner sig och få valkar i händerna om man ska få bra jord. Många citat från Homeros, Shakespeare, Goethe, H C Andersen, Karen Blixen, Eyvind Johnson m fl samt trädgårdsprofiler som Linné, Gertrude Jekyll, Nora Barlow (barnbarn till Charles Darwin). Visste ni att den välkända texten ”Det är en ros utsprungen” handlar om julrosen?

En mycket spännande och givande bok som man gärna återvänder till.

Christina Aili, 2013-11-05