Susan Chapman: Kvinnorna i rosenträdgården

89px-Redoute_flowers01”Kvinnorna i rosenträdgården: historierna, romantiken och äventyren bakom rosorna.”
Ica Bokförlag, 2012

Susan Chapman hade själv en mycket lång erfarenhet av att odla rosor innan hon skrev sin bok Kvinnor i rosenträdgården. Med sin man Lloyd Chapman hade hon ett tjugotal år tidigare startat Trinity Farm, en tre acres stor egendom i Otaki, Nya Zeeland, för att specialisera sig på äldre rosor som anlänt till landet med pionjärernas segelfartyg på 1800-talet och som under 1900-talet nästan gått förlorade. De letade rätt på och räddade gamla rosensorter åt eftervärlden och byggde upp en samling av äldre rosor under tjugofem år. De lyckades med att få många av dem i produktion igen. Idag räknar Trinity Farm Living Rose Museum 1500 rosor, man ägnar sig åt odling, försäljning av rosenbuskar och anordnar workshops, allt för att förmedla kunskap om rosorna. Livsverket har fått internationell status.

Susan Chapman skrev sin bok om rosor och kallade den Kvinnorna i rosenträdgården. Många rosensorter har fått sina namn efter kvinnor och Susan Chapman valde ut ett drygt trettiotal olika rosor i Trinity Farms samlingar för sin bok. Det fanns 125 rosor som uppkallats efter kvinnor att välja på. Hon berättar om kvinnorna bakom namnen och om själva rosensorterna. Varje namn illustreras av vackra målningar eller porträtt av personen i fråga, och det finns ett mycket elegant fotografi på varje ros i full blom och/eller med knoppar med en detaljerad beskrivning av växten. Sambandet mellan rosorna och deras namn är inte uppenbart och var det nog inte alltid heller för de som odlade fram rosorna, men boken är lättläst och bilderna är verkligen mycket vackra.

Paul Starosta, som har tagit de fantastiska fotografierna av de olika rosorna, är en fransk naturfotograf som specialiserat sig på att fotografers djur, växter och mineraler. Han har tidigare publicerat drygt fyrtio fotoböcker.

En härlig coffe table book!

Birgitta Delorme 2013-12-07