Lancelot “Capability” Brown

På 1600- och 1700-talet var de formella franska trädgårdarna på modet i Europa. André le Notre (1613 – 1700) skapade trädgården vid Versailles  som blev stilbildande för tidens trädgårdsarkitekter.  Motsatsen, landskapsträdgården,  skapades i England av Lancelot Brown (1715 – 1783).  De flesta av de stilar och traditioner som påverkat engelska konstnärer och arkitekter har sitt ursprung i andra europeiska länder men lancelot brownlandskapsträdgården, ”the landscape garden” var en helt engelsk skapelse.

Efter avslutad skolgång började Lancelot Brown vid 16 års ålder arbeta på Kirkharle Hall och fick där sin grundläggande uppfattning om arkitektur och trädgårdsdesign. Vid 24 års ålder blev han chefsträdgårdsmästare vid en av de finaste trädgårdarna i England, Stowe,  som ägdes av Lord Cobham. Han började få förfrågningar från andra slottsherrar och satte sin prägel på utformningen av flera av de stora slottparkerna. Han är mer känd som ”Capability” Brown, smeknamnet kom av hans sätt att värdera uppdragen och säga att en park eller trädgård hade stora möjligheter, capabilities.

Han läste landskapet och återskapade det som han ville ha det, lyfte fram slingrande vägar, lät gräva ut och skapa sjöar och han skapade effekter geom att variera skugga och ljus. För att skapa parklandskapen flyttade han in välväxta inhemska stora träd, aldrig exotiska trädslag, och tog gärna med en kulle där de stått tidigare. Han blandade lövträd med vintergröna träd som en, tall, järnek och ett träd som då funnits i England några sekel, ceder. Blommor i rabatter hade ingen plats i hans trädgårdar.

För att skapa de varierade vyer han eftersträvade kunde han till och med låta bygga om stora slott för att skapa mer harmoni, bygga ”antika” tempel och tempelruiner och flytta kyrkor för att tornet inte skulle störa landskapsbilden.  Han var dock mycket noga med att följa den budget han fått av uppdragsgivaren, blev det pengar över fick slottsherren dem tillbaks. Hans trädgårdskonst lever kvar vid många av de stora och i England välkända slotten, t ex  Longleat House.

Han var ett geni  inom trädgårdsdesign, han var mycket omtyckt av sina medarbetare och sina uppdragsgivare, lätt att arbeta med och hade affärsmässiga metoder. Han hade en otrolig energi, reste kors och tvärs genom England, från uppdrag till uppdrag där han övervakade de storskaliga jobbet med stort förtroende. Capability Browns samtida menar att han följde naturen och att hans efterföljare följde honom, inte naturen.

Källor:
Capability Brown and the eighteenth-century English landscape, Roger Turner 1985
The Flower Garden in England, Richard Gorer 1975

Christina Aili, 2013-08-25