André Le Nôtre 1613-1700, fransk landskapsarkitekt, 400 år

Slottet i Versailles ägnar hela året 2013 åt att hylla André Le Nôtre, som anlade park och trädgårdar runt slottet. Andra slott som också bär hans signatur vad gäller
trädgårdsanläggningarna är slotten Vaux-le-Vicomte och Chantilly, där man också har haft 400-års jubiléet av Le Nôtres födelse som tema för sommaren.

André Le Nôtre föddes i en familj där både far och farfar arbetat med trädgårdarna vid slottet Les Tuileries i Paris. Han fick en mycket god utbildning inom konst och arkitektur innan han gav sig i kast med trädgårdskonsten. André le Nôtre blev huvudansvarig för trädgårdarna vid Les Tuileries och arbetade även för Ludvig den XiV:s bror Gaston d’Orléans  – slotten i Saint-Cloud och Saint Germain-en-Laye – men det var uppdraget för  Nicolas Fouquet att anlägga de nyskapande trädgårdarna vid det som skulle bli slottet Vaux-le-Vicomte, som lade grunden till hans fantastiska karriär. Därefter kallades han av Ludvig den XIV till Versailles för att utforma de trädgårds- och parkarbeten 1660-1700, som senare kom att påverka hela Europa. Den franska trädgårdskonsten blev ett begrepp för barockens slott och herrgårdar.

De franska barockträdgårdarna har sitt ursprung i renässansens ideal, men de har en mer formell prägel. Det finns inga prunkande och färgsprakande rabatter utan själva slottsbyggnaden har huvudrollen. Framför byggnaden finns oftast en parterre med sina broderies, ett stramt arabeskmönster oftast i form av låga buxbomshäckar, eller med växter som lavendel och rosmarin. För att les broderies skulle komma till sin rätt, var inte parterren täckt av gräsbevuxna ytor utan av vitt grus. Träd och buskar i utkanten av parterren är oftast vältuktade och ibland figurklippta. Vatten var ett viktigt inslag och man anlade därför gärna kanaler, dammar och vackra fontäner för vattenkonster. Parterren fick också gärna smyckas med statyer. Man strävade efter att den skulle vara överskådlig och ge ett stramt symmetriskt och geometriskt intryck för lugn och harmoni när man blickade ut över parterren från slottet.

André Le Nôtres yrkesbana var mycket framgångsrik och han uppnådde de allra högsta posterna inom sin verksamhet och adlades av Ludvig XIV. Han var verksam i utformnings- och förbättringsarbeten också vid slotten Fontainebleau, Chantilly och Sceaux. Själv har André Le Nôtre efterlämnat ytterst knapphändig dokumentation om sin konst och man vet inte mycket om hans person; han anses ha varit en ganska modest person som under hela sitt liv stod väl i gunst hos sin kung. Le Nôtre fick tre barn, men han överlevde dem alla.

André Le Nôtres inflytande över trädgårdskonsten i och utanför Frankrike går inte att överskatta. Park- och trädgårdsanläggningarna vid Versailles och Vaux-le-Vicomte blev stilbildande och anses som de yppersta som barocktidens trädgårdskonst har skapat såväl inom Frankrike som i andra delar av Europa. I Sverige har anläggningarna kring Drottningholms slott präglats av Le Nôtres trädgårdskonst.

Birgitta Delorme 2013-09-13