Anna Maria Zetterstrand; Kok- och Hushållsbok grundad på 80-årig öfning och erfarenhet i kokkonsten och hushållningen

I sin bok ”Kosthåll” kallar Per Erik Wahlund kokerskan Anna Maria Zetterstrand ”den rekorderliga  östgötskan” och även ”Östergötlands egen obestridda auktoritet”.  Även Charles Emil Hagdahl uppskattade Anna Maria Zetterstrands råd och tankar. I boken ”Östgötamat” beklagar  Inga Wallenquist att det inte finns så mycket information utöver förordet i kokboken.

Zetterstrand  föddes i Närke 1763 men som gift bodde hon i Norrköping där hon verkade som kalaskokerska, undervisade ca 200 unga kvinnor i matlagning och tog emot beställningar på mat och bakverk i sin egen butik. Dottern Sophia hjälpte henne och tog över efter moderns död 1844. Sophia skrev också kokboken som kom ut 1863 till hundraårsminnet av hennes födelse och trycktes om många gånger, den sjätte upplagan kom ut  1905.

Zetterstrands uppfattning om matlagning är mycket modern, hon uppskattade närproducerade varor och tyckte om det enkla. Hon lagade ofta mat som hon uppfattade som onödig lyx då hon lärt sig finare matlagning hos de som hade råd.

Vid all matlagning har hennes huvudsyfte varit att hushålla sparsamt med Guds gåvor och aldrig förkasta något som med ringa möda kan användas. En avdelning i kokboken omfattar smårätter och användning av rester där Anna Maria ger rådet att man ”genom omväxling af kryddor, tillsättning af för tillfället passande ingredienser kan enformighet undvikas.” Många recept finns också på rätter som vi idag uppfattar som lyx; ostron, hjort, glacerad frukt, många olika sorters glass, bakelser och tårtor.

En anvisning på slutet ”Använd för öfrigt alltid den egna omdömesförmågan, hvilket är många gånger bättre än andras råd”. Tankarna är inte unika och är mycket aktuella än idag. Bilden ovan (food) skrevs någonstans i USA ca 1917-1919 och finns på Wikicommons.

Christina Aili 2013-05-18