Gertrude Jekyll: ”The Beauties of a Cottage Garden”

Penguin Books – English Journeys, England 2009

Den brittiska trädgårdsdesignern och konstnären Gertrude Jekyll, 1843-1932, har länge utövat ett mycket starkt inflytande när det gäller att anlägga trädgårdar liksom att ställa samman trädgårdsväxternas färger till en harmonisk helhet.

I inledningen till sin lilla skrift ”The Beauties of a Cottage Garden” som ingår i hennes verk ”Wood and Garden”, 1899, beskriver hon sitt förhållande till trädgårdskonsten på följande sätt:
”I lay no claim either to literary ability, or to botanical knowledge, or even to knowing the best practical methods of cultivation, but I have lived among outdoor flowers for many years, and I have not spared myself in the way of actual labour, and have come to be on closely intimate and friendly terms with a great many growing things, and have acquired certain instincts which, though not clearly defined, are of the nature of useful knowledge.”

Gertrude Jekyll förordade att en trädgårds storlek inte spelar någon avgörande roll utan det är ägarens personliga engagemang som är viktigt: att bli slav under en alltför stor trädgård ger ingen lycka. Hon var själv mycket förtjust i den typ av mindre trädgårdar som man kan finna framför mindre hus utmed vägarna på landsbygden i England.

Gertrude Jekyll insisterade på att trädgårdskonst lär man sig bäst genom praktisk erfarenhet, ett motto som hon själv levde upp till, och betonade att misstag måste få göras som ett led i utvecklingen. Hon bemödade sig om att beskriva växternas färger och hur de kan ingå i olika färgkompositioner. Ett kapitel ägnas dofterna i trädgården, ett annat tar upp positiva och negativa synpunkter på trädgårdsutställningar. Den lilla skriften på endast 88 sidor behandlar också ogräsbekämpning och hur man anlägger rabatter liksom en del annat, men den är först och främst ett uttryck för hennes passion för trädgårdskonsten. Budskapet lyder:
” But the lesson I have thoroughly learnt, and wish to pass on to others is to know the enduring happiness that the love of a garden gives. I rejoice when i see any one, and especially children, inquiring about flowers, and wanting gardens of their  own, and carefully working in them. For the love of gardening is a seed that once sown never dies, but always grows and grows to an enduring and ever-increasing source of happiness.”

Birgtta Delorme
2013-06-16