Cajsa Warg och hennes kokbok

Kulturhistorisk inledning av Margit Palmer – P A Norstedt & Söners Förlag 1946
Cajsa Wargs Kokbok – Man tager vad man haver – Klassikerförlaget 1999
Cajsa Warg och de andra – Om svenska kokboksförfattarinnor – Inger Ärlemalm
Ordalaget bokförlag 2000

Anna Christina Warg föddes i Örebro 1703 och dog i Stockholm 1769. Hon ligger begravd i Klara kyrka i Stockholm och i samma gravkor som sin husbonde.

Christina (ingenstans ser vi att hon kallades Cajsa) kom från en känd och ansedd borgarsläkt. Farfar var rådman och hennes far landskamrer. Målet för unga kvinnor på 1700-talet var att gifta sig och få eget hem men det blev inte så för Christina och därför arbetade hon istället i andras hushåll. Hon blev husmamsell hos både fältmarskalk Stackelberg och hos statssekreteraren och överpostdirektören Klinckowström där hon arbetade större delen av sitt liv. Det var också där hon skrev sin berömda bok Hielpreda i Hushållningen För Unga Fruentimber.

Vi vet ingenting om Christinas uppfostran och utbildning, varifrån matintresset kom och idén till att skriva en bok. Vi vet att fältmarskalk Stackelberg var mycket matintresserad och hade ofta storslagna fester. Var det kanske han som inspirerade henne till kokboken? Christina skriver i förordet till sin bok att det är viktigt att unga husmödrar är kunniga i ”hushållsvetenskaperne”. Hon sitter på kvällarna i sin kammare med talgljuset tänt och med bläck och spetsad gåspenna skriver hon på sin Hielpreda. Talgljuset har hon stöpt själv och även bläcket har hon ett recept på i sin bok. Eftersom hon var mycket noggrann har hon även med en anvisning om hur man tar bort bläckfläckar.

Makarna Klinckowströms dog innan Christina så de sista åren av sitt liv fick hon till slut eget hushåll inklusive en piga. I ett testamente efter Klinckowströms står det att Christina hade rätt att bo kvar i huset vid Drottninggatan och rätt till ett årligt underhåll samt förmånen att begravas i familjegravkoret. I hennes egen omfattande bouppteckning ser vi att hon hade både bohag och en ansenlig garderob. Hon gillade att vara välklädd ibland till och med elegant!

Hur kom det sig då att en husmamsell fick dela gravplats med sitt husbondefolk? Unga fru Klinckowström var på långt håll släkt med Christinas mor. På grund av dåliga lungor skickades unga frun till Italien medan Christina tog hand om hushållet för maken. Som avlägsen släkting var det till och med ok för Klinckowström att fördriva de långa höstkvällarna med att spela spel med husmamsellen.

”Man tager vad man haver” uttryck som är förknippat med Cajsa Warg är tydligen inget uttryck hon själv har myntat då man inte hittar det någonstans i hennes bok.

Vi vet inte så mycket om Cajsa Warg men däremot mer om Sverige under 1700-talet.  Det är frihetstid. Kungamakten är svag. Hattar och mössor turas om att styra landet. Linné har sin storhetstid. Tessin bygger färdigt nya Stockholms slott. Bellman diktar sina första ballader. Emanuel Swedenborg får sina första uppenbarelser. Hedvig Charlotta Nordenflycht, romantiker och en feminist i tiden får sitt genombrott.

Margareta Henry 2013-04-03