Giovanni Rebora: ”Culture of the Fork – A Brief History of Food in Europe”

Giovanni Rebora: ”Culture of the Fork – A Brief History of Food in Europe”Columbia University Press, New York, 2001.

Giovanni Rebora, professor i ekonomisk historia vid universitetet i Genua, ger en kort kulinarisk översikt om hur livsmedelskartan i Europa har utvecklats från sen medeltid fram till modern tid. Han presenterar många personliga åsikter om hur t.ex. den senmedeltida mathållningen såg ut, speciellt med tanke på kvalitet och kvantitet. Boken behandlar bl,a, spannmål och bröd, polenta, pasta, ost, kött, fisk, grönsaker och frukt, kryddor liksom traditioner hur man bör äta och dricka.

Rebora beskriver hur produkter från Nya Världen förs över till den Gamla världen efter upptäckten av Amerika och hur dessa produkter togs emot på den gamla kontinenten. Produkter som idag identifieras som mycket typiska och utmärkande för olika regioner i Europas länder, t.ex. tomater i Italien, har sitt ursprung i den Nya Världen. För många produkter tog det lång tid att ”slå igenom” på bred front, det skedde med t.ex. potatisen som blev helt oumbärlig efter några sekel, speciellt i den norra delen av Europa.

Det var inte bara produkter som skeppades över Atlanten som introducerades utan influenser i öst-västlig och nord-sydlig riktning förekom också och de påverkade tillagningssätt och mattraditioner. Exempel på det senare är den torkade torskens betydelse för många sydeuropeiska länder där den ingår i många regionala rätter, t.ex som huvudingrediens i rätten brindade, typisk för Provence.

Det sägs att vi är konservativa när det gäller mattraditioner och matvanor men Giovanni Rebora visar med sin bok att européerna egentligen har varit ganska öppna för nya produkter under årens lopp och mottagliga för att prova nya idéer i kokkonsten. The Culture of the Fork är en både lättläst och underhållande bok med många illustrationer.

Birgitta Delorme 2013-02-05