André Mollet, Elisabeth Westin-Berg

Lustgård, uthi hwilken innehålles afrijtningar på trääwärck, så wäl parterrer medh lööfwärck, afdeelningar medh jord, som  träägårdar och annat slijkt. Stockholm 1651.

Fransmannen André Mollet kom från en familj med trädgårdsmästare och arkitekter i flera generationer under 1500-, 1600- och senare också 1700-talet. Fadern Claude Mollet var franske kungens trädgårdsmästare. På 1630-40-talen anlade han trädgårdar i kungliga slottsmiljöer i England och Holland enligt den franska trädgårdskonstens modell. 1648 kom Mollet till drottning Kristinas hov i Stockholm och var kvar i hennes tjänst till 1653, året innan drottningen abdikerade. Tillsammans med många andra kvalificerade européer bidrog Mollet till den kulturella upprustningen i Sverige under drottning Kristinas tid. Han moderniserade Kungsträdgården och Humlegården men av de förändringar som han genomförde syns inga spår idag.

Tidens mest framstående arkitekter var Nicodemus Tessin d.ä. och Jean de la Vallée. Mollet hade samarbetet med de la Vallee redan i Holland och det samarbetet fortsatte i Sverige. Den svenska högadeln ville modernisera sina slottsanläggningar med trädgårdar i den franska stilen. Greve Magnus Gabriel de la Gardie hade träffat Mollet i Paris och anställt honom för drottningens räkning. De la Gardie var också en av dem som anlitade honom för sina slottsträdgårdar. En praktfull trädgård utformad enligt tidens mode gav ägaren ökad status. I bokverket ”Suecia antiqua et hodierna” finns flera av dessa anläggningar avbildade.

Boken Lustgård utkom i Stockholm 1651. Den kallas den första svenska trädgårdsboken och innehåller konkret och detaljerad information för den som anlägger en trädgård. I ett kapitel om blomsterträdgården beskrivs exempelvis trädgårdens uppdelning mellan olika växter, deras egenskaper och inte minst deras färger. Urvalet är anpassat till de speciella förhållandena i ett kallt klimat. Boken ger en första vägledning till den nya franska trädgårdsstilen med alléer, boskéer och parterrer. Den fick också internationell betydelse som handbok i trädgårdskonst.

Lustgård är en bok i stort format och är en av de rikast illustrerade böcker som trycktes i Sverige på 1600-talet. Mollet hade själv gjort originalen till de 30 planscherna, som sedan utfördes som kopparstick av gravörerna Jan van de Velde och Wolfgang Hartmann.  Boken trycktes hos den kunglige boktryckaren Henrik Keyser i Stockholm. Bilderna visar i många fall trädgårdsanläggningar som förverkligats. Lustgård utgavs med text på flera språk i samma bok. Samma text finns på svenska, franska och tyska. En engelsk utgåva utkom 1670.

Elisabeth Westin-Berg, bibliotekarie och curator på Skoklosters slott, är sedan många år ansvarig för slottsbiblioteket vars samlingar hon också har katalogiserat.

Leave a Reply