All posts by admin

Alimenta et horti

Välkommen till Alimenta et horti – en hemsida för äldre böcker inom gastronomi och hortikultur, allt från äldre tiders måltidslitteratur och trädgårdsböcker till gårdagens storsäljare och mindre bekanta författare. Med äldre litteratur menas böcker som är allt från ett par år till flera århundraden gamla. Det finns många profiler inom måltidslitteraturen liksom personligheter inom trädgårdskonsten som är väl värda vår uppmärksamhet, oavsett om de dog för ett par hundra år sedan eller fortfarande lever i välmåga. Här är de senaste  artiklarna:

Trädgårdarna på Astrid Lindgrens näs
Estufa Fria
Garcia da Orta
Jardim Garcia da Orta
Kungens Trädgårdsmästare
Peter Korn; Odling på växternas villkor

Citera oss gärna men glöm inte att ange källan